SpråkDax förskoleklassen, upplaga 1

Författare

Från författarna - Helena Bross, Anna Hansen, Clas Rosvall


Hej!
Vi tror och hoppas att du kommer att ha ett härligt år framför dig med barnen i förskoleklassen. Barn i den här åldern är nyfikna och fulla av lust att leka och lära. De kommer till skolan med förväntningar och förhoppningar om att de ska få nya kompisar och få träffa trygga, glada vuxna. De vill leka, ha roligt, prata, sjunga, rita, hoppa och skutta, bygga och busa. De vill lyssna på sagor, spela spel, studera naturen och känna gemenskap. Den fantastiska energin som eleverna har med sig när de kommer, måste vi ta hand om på bästa sätt. Sexåringarna måste få uppleva att de lyckas och att året i förskoleklassen blir något positivt. Arbetet under läsåret blir en viktig grund för deras fortsatta skolgång och målet är att de ska känna sig ivriga, rustade och beredda att fortsätta genom grundskolan.
Våra elever kommer ut i ett samhälle där deras språkliga förmågor är viktiga. Sexåringar har redan erövrat ett eller flera språk och det är skolans uppgift att stimulera dem att utvecklas vidare. De behöver känna tilltro till sin förmåga att uttrycka sig och till sina möjligheter att fortsätta lära sig nya saker och utvecklas. Självförtroendet stärks när de märker att de lär sig, när de inser att de är del i ett sammanhang och har roligt tillsammans. Gemensamma läsupplevelser och samtal och arbete kring bilderna och texterna i LäsDax – Förskoleklassen och RitDax & SkrivDax gör att elevernas språkutveckling tar fart. Vissa av texterna är också tonsatta och finns på en cd-skiva i LärarDax – Förskoleklassen. I LärarDax får du också detaljerade lektionsplaneringar och tips om meningsfulla och stimulerande aktiviteter.
Vi önskar dig lycka till i ditt viktiga arbete!
Helena Bross, Anna Hansen, Clas Rosvall

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration