Språkvägen, ny upplaga

Om serien

Språkvägen, ny upplaga

Språkvägen bygger på en tydlig och strukturerad arbetsgång. Här får eleverna möta texter genom att första lyssna, sedan tala och därefter skriva och läsa. Kraften läggs på innehållet och inte på att förstå nya övningstyper. All inlärning bygger på repetition och därför bearbetas samma text ur många olika infallsvinklar.