Serie

Språkvägen

Ny upplaga

Är du sfi-lärare och vill hitta nya arbetsmetoder som hjälper dig att planera? Känner du att dina elever behöver mer struktur? Saknar du intressanta texter som lockar till läsning och samtal? Då är Språkvägen något för dig.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Språkvägen, ny upplaga

Språkvägen bygger på en tydlig och strukturerad arbetsgång. Här får eleverna möta texter genom att första lyssna, sedan tala och därefter skriva och läsa. Kraften läggs på innehållet och inte på att förstå nya övningstyper. All inlärning bygger på repetition och därför bearbetas samma text ur många olika infallsvinklar.

Elevboken

Språkvägen är ett basläromedel för kurserna B, C, D och är uppdelad i teman vars texter är inspirerade och tagna ur verkligheten. Varje kapitel utgår från en tankekarta med bilder som stöd. I elevboken finns lyssningskoder för att göra det lättare för eleverna att lyssna på tankekartornas sammanfattning, huvudtexterna och uttalsövningarna.

Språkvägen B innehåller

 • Tolv kapitel med två svårighetsgrader med följande teman:
  -Vardagsliv
  -Vänskap
  -Familj
  -På stan
  -Bostad
  -Arbete
  -Miljö
  -Resor
  -Hälsa
  -Utbildning
  -SOS
  -Föräldrar och barn
 • Att börja med – med det mest grundläggande
 • Minigrammatik – med den allra enklaste grammatiken
 • Exempeltexter – med förslag på hur texter som finns nämnda i boken kan skrivas.

Språkvägen C innehåller

 • Tio kapitel med två svårighetsgrader med följande teman:
  -Utbildning
  -
  Arbete
  -
  Bostad
  -
  Friskvård och hälsa
  -Litteratur
  -Ny i ett land
  -Klimat
  -Relationer
  -
  Idrott och gemenskap
  -
  Mod
 • En uppstartssida med tillhörande diskussionsfrågor i lärarhandledningen för att komma in i temat
 • Att börja med
 • Minigrammatik
 • Skrivmallar och exempeltexter
 • Större fokus har lagts på skrivuppgifter
 • Uttalsövning i slutet av varje kapitel och nivå.

Språkvägen D innehåller:

 • Tio kapitel med följande teman:
  - Ett jämställt samhälle
  - Demokrati
  - Mat och kultur
  - Traditioner och vanor
  - Drömmar och framtidsmål
  - Klimat och miljö
  - Geografi och platser
  - Brott och straff
  - Ekonomi och konsumtion
  - Kultur och underhållning
 • En uppstartssida med tillhörande diskussionsfrågor på sidan för att komma in i temat
 • Större fokus har lagts på läsuppgifter
 • Större fokus har lagts på skrivuppgifter som utgår utifrån genrepedagogik och cirkelmodellen
 • Uttal
 • Minigrammatik
 • Skrivmallar och exempeltexter.

Språkvägen Arbetsliv innehåller

 • Tio kapitel som utgår från arbetslivet med följande teman:
  -
  Arbeta i Sverige
  -Kompetens och framtidsmål
  -
  Söka jobb
  -
  Arbetsintervju
  -
  Nätverka
  -
  Rättigheter och skyldigheter
  -
  Anställningsformer
  -
  Samtal på arbetsplatsen
  -
  Frånvaro
  -
  Sociala koder
  -En uppstartssida med tillhörande diskussionsfrågor på sidan för att komma in i temat
 • Fraser som man kan använda sig av i mejl på arbetsplatsen
 • Exempeltexter och skrivmallar
 • Facit.

Lärarhandledningen (pdf)

Till Språkvägen finns en omfattande lärarhandledning med metodiska tips och kopieringsunderlag, bl.a. ord- och frågekort, ordlistor, grammatiska övningar till elevbokens alla kapitel, hörmanus och hörförståelser samt kapiteltester och facit. Ordlistorna är utrustade med lyssningskoder så att eleverna enkelt kan få höra hur orden ska uttalas.

Digitala komplement

På Övningsmästaren hittar du digital färdighetsträning som eleverna kan använda för att träna mer på de olika grammatiska delarna. Här finns också ljudfiler till huvudtexterna, uttalsövningarna samt ordlistorna.

Det finns även kostnadsfritt digitalt material här på webben. Under fliken För dig som lärare hittar du bilder till tankekartorna samt uppstartssidorna till alla böcker. Likaså hittar du kopieringsunderlag och ett lektionstips till Språkvägen Arbetsliv.

Läs mer om Övningsmästaren

Onlineböcker

Språkvägens elevböcker finns som onlineböcker. Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud som eleverna kan lyssna på. Den innehåller inte interaktiva övningar.

Läs mer om våra onlineböcker

Webbinarium om Språkvägen B

Hör om Språkvägens senaste nyhet, få praktiska tips på hur du kan arbeta mer språkutvecklande med mer struktur och färre lösryckta övningsuppgifter med författarna Caroline Söderqvist och Ulrika Ekblad. Webbinariet är inspelat i april 2021.

Författare

Caroline Söderqvist och Ulrika Ekblad har båda lång erfarenhet av att arbeta som lärare i sva och sfi, från grundskolan och uppåt.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Missa inte vår artikelserie om läsning!

I serien delar erfarna och inspirerande läromedelsförfattare med sig av sina tankar på temat läsning. Med artiklarna vill vi ge läsinspiration och tips för att stärka läsförmågan hos alla elever, oavsett ålder och förutsättningar.

Läs mer