Serie

Språkvägen

Ny upplaga

Är du sfi-lärare och vill hitta nya arbetsmetoder som hjälper dig att planera? Känner du att dina elever behöver mer struktur? Saknar du intressanta texter som lockar till läsning och samtal? Då är Språkvägen något för dig.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

För dig som lärare

Här hittar du nedladdningsbart material till Språkvägen.

Språkvägen B

Bilder till tankekartorna i Språkvägen B

Sprakvagen B Tankekartor.zip (Komprimerad fil, 13,3 MB)

Ljudfiler till Språkvägen B

Sprakvagen B Horforstaelser.zip (Komprimerad fil, 125,7 MB)

Språkvägen C

Uppstartsbilder i Språkvägen C

Sprakvagen C Uppstartsbilder.zip (Komprimerad fil, 4 MB)

Bilder till tankekartorna i Språkvägen C

Sprakvagen C Tankekartor.zip (Komprimerad fil, 69,4 MB)

Språkvägen sfi C Lärarhandledning Hörförståelser

Språkvägen SFI C Lärarhandledning Hörförståelser.zip (Komprimerad fil, 99,6 MB)

Språkvägen D

Lektionstips från Språkvägen D lärarhandledning

Smakprov LH Språkvägen.pdf (PDF-dokument, 2,7 MB)

Tankekartor till Språkvägen D

Tankekartor Språkvägen D.zip (Komprimerad fil, 3 MB)

Bilder till tankekartor i Språkvägen D

Bilder i tankekartor Språkvägen D.zip (Komprimerad fil, 14,6 MB)

Hörförståelser Språkvägen D

Hörförståelser Språkvägen D.zip (Komprimerad fil, 25,4 MB)

Språkvägen Arbetsliv

Lektionstips till Språkvägen Arbetsliv

Lektionstips Språkvägen Arbetsliv.pdf (PDF-dokument, 174 kB)

Förförståelsefrågor och facit till Språkvägen Arbetsliv

Förförståelsefrågor_Kapitel 1.pdf (PDF-dokument, 133 kB)

Facit_Förförståelsefrågor_Kapitel 1.pdf (PDF-dokument, 134 kB)

Uppstartsbilder till Språkvägen Arbetsliv

Sprakvagen Arbetsliv Uppstartsbilder.zip (Komprimerad fil, 1,9 MB)

Tankekartor till Språkvägen Arbetsliv

Sprakvagen Arbetsliv Tankekartor.zip (Komprimerad fil, 20,9 MB)

Kopieringsunderlag till Språkvägen Arbetsliv

Sprakvagen Arbetsliv Kopieringsunderlag.zip (Komprimerad fil, 143 kB)

Ljudfiler Språkvägen Arbetsliv

Ljudfiler Språkvägen Arbetsliv.zip (Komprimerad fil, 46,5 MB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration