Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Svenska Direkt, upplaga 1

Om serien

Målet är att alla ska känna lust att lära genom aktivitet och nyfikenhet.

Dela Svenska Direkt, upplaga 1: