Målet är att alla ska känna lust att lära genom aktivitet och nyfikenhet.

Dela Svenska Direkt, upplaga 1: