Textbygget sfi C

Författare
Tiia Ojala (Häftad, 2019)
Ämne
Svenska för invandrare
Målgrupp
Gymnasial/Vuxen
Antal sidor
220
Utgivningsdatum
2019-05-06
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152354100
Länk till serie:
Länk till blädderprov:

226 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Textbygget C är ett mycket stöttande material som utgår från cirkelmodellen. Eleverna arbetar först med förförståelse, därefter modelltexter, sedan med en gemensam text och som avslutning en skriver de en egen text. Varje moment ger eleverna verktyg som de behöver för att komma vidare. Kapitlen avslutas med att eleverna gör en självbedömning, ger konstruktiv feedback och därefter bearbetas texten. Följande texttyper ingår i materialet: formella mejl, CV, texter med tips och råd, personbeskrivningar, återberättande texter, faktatexter, muntliga argumentationer och sammanfattningar. 

övningsmästaren.se finns Textbygget C inläst. Där hittar du också hörförståelseuppgifter och massor med extraövningar kopplade till bokens kapitel. Övningsmästaren är gratis att använda och eleverna behöver inte någon inloggning. Det funkar lika bra att använda på dator, tablet som på mobiltelefonen. 

Ljudfiler

Ljudfiler till Textbygget finns på Övningsmästaren:

www.övningsmästaren.se

Övningsmästaren

Logotyp övningsmästaren

Övningsmästaren.se är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Alla övningar är kopplade till våra läromedel.

Allt är kostnadsfritt och det enda du behöver är en internetuppkoppling. Eleverna kan träna med Övningsmästaren både i skolan och hemma och både i mobilen och på en dator.

Klicka här för att komma till Övningsmästaren.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration