I Textbygget Texttyper för sfi B, C och D får eleverna lära sig att skriva, läsa, lyssna och diskutera texter som de möter i sin vardag. Textbygget är ett stöttande material som utgår från cirkelmodellen. Eleverna arbetar först med förförståelse, därefter modelltexter, sedan en gemensam text och som avslutning skriver de en egen text.

På övningsmästaren böckerna inlästa, där hittar du också hörförståelseuppgifter och extraövningar. Övningsmästaren är kostnadsfri att använda och eleverna behöver inte någon inloggning.

Dela Textbygget, upplaga 1:

Vårt utbud av läromedel för sfi

Undervisar du i sfi? Läs mer om våra läromedel, få tips och inspiration samt beställ utvärderingsexemplar här!

Läs mer