Textbygget, upplaga 1

Om serien

I Textbygget Texttyper för sfi B, C och D får eleverna lära sig att skriva, läsa, lyssna och diskutera texter som de möter i sin vardag. Textbygget är ett stöttande material som utgår från cirkelmodellen. Eleverna arbetar först med förförståelse, därefter modelltexter, sedan en gemensam text och som avslutning skriver de en egen text.

På övningsmästaren.se finns böckerna inlästa, där hittar du också hörförståelseuppgifter och gratis digital färdighetsträning. Övningsmästaren är mycket enkel att använda och eleverna behöver inte någon inloggning. Det funkar lika bra att använda på dator, tablet som på mobiltelefonen.

Dela Textbygget, upplaga 1:

Läromedel för sfi och sva

Undervisar du i svenska för invandrare eller eller svenska som andraspråk? Läs mer om våra läromedel, få tips och inspiration samt beställ utvärderingsexemplar här!

Läs mer