I Textbygget Texttyper för sfi B får eleverna lära sig att skriva, läsa, lyssna och diskutera vanliga texter som de möter i sin vardag. Textbygget är ett mycket stöttande material som utgår från cirkelmodellen. Eleverna arbetar först med förförståelse, sedan modelltexter, därefter en gemensam text och som avslutning en enskild text.

På övningsmästaren finns hela boken inläst, där hittar du också hörförståelseuppgifterna och extraövningar. Det är gratis att använda övningsmästaren och eleverna behöver inte någon inloggning.

Dela Textbygget, upplaga 1: