Textbygget, upplaga 1

Om serien

Textbygget, upplaga 1

I Textbygget Texttyper för sfi B, C och D får eleverna lära sig att skriva, läsa, lyssna och diskutera texter som de möter i sin vardag. Textbygget är ett stöttande material som utgår från cirkelmodellen. Eleverna arbetar först med förförståelse, därefter modelltexter, sedan en gemensam text och som avslutning skriver de en egen text.

På övningsmästaren.se finns böckerna inlästa, där hittar du också hörförståelseuppgifter och gratis digital färdighetsträning. Övningsmästaren är mycket enkel att använda och eleverna behöver inte någon inloggning. Det funkar lika bra att använda på dator, tablet som på mobiltelefonen.

I Textbygget får eleverna lära sig att skriva, läsa, lyssna och diskutera vanliga texter som de möter i sin vardag.

Textbygget är ett mycket stöttande material som utgår från cirkelmodellen. Eleverna arbetar först med förförståelse, sedan modelltexter, därefter en gemensam text och som avslutning en enskild text. Varje moment ger eleverna verktyg som de behöver för att komma vidare. Kapitlen avslutas med att eleverna gör en självbedömning, ger konstruktiv feedback och därefter bearbetas texten.

Lärarhandledning

I lärarhandledningen får du som lärare läsa mer om genrepedagogikens cirkelmodell och om hur du kan arbeta språkutvecklande i ditt klassrum. Du kan också läsa om hur innehållet i boken är kopplat till kunskapskraven. I lärarhandledningen finns det ytterligare tankar och tips samt kommentarer som förklarar syftet med texttypen. Dessutom finns det omfattande kopieringsunderlag med extraövningar att kopiera så att eleverna kan repetera och befästa kunskaperna ännu mer. Det finns också facit till övningarna i boken samt manus till hörförståelseövningarna.

Webbinarium Textbygget D

Se webbinarium med författaren Tiia Ojala.

Se webbinarium

Textbygget för sfi D

Författaren Tiia Ojala berättar om Textbygget D.

Se filmen

Textbygget C

Författaren till Textbygget C, Tiia Ojala berättar om Textbygget sfi C elevbok och lärarhandledning.

Titta på videon

Tiia Ojala om Textbygget

Författaren Tiia Ojala berättar kort om Textbygget.

Se videon här