Textbygget

Textbygget Texttyper för sfi B får eleverna lära sig att skriva, läsa, lyssna och diskutera vanliga texter som de möter i sin vardag.

Textbygget är ett mycket stöttande material som utgår från cirkelmodellen. Eleverna arbetar först med förförståelse, sedan modelltexter, därefter en gemensam text och som avslutning en enskild text. Varje moment ger eleverna verktyg som de behöver för att komma vidare. Kapitlen avslutas med att eleverna gör en självbedömning, ger konstruktiv feedback och därefter bearbetas texten.

Följande texttyper får eleverna lära sig:

  • Meddelande
  • Inbjudan
  • Mejl
  • Brev
  • Instruktion
  • Återberättande text
  • Personligt brev
  • Sammanfattning

Lärarhandledning

I lärarhandledningen får du som lärare läsa mer om genrepedagogikens cirkelmodell och om hur du kan arbeta språkutvecklande i ditt klassrum. Du kan också läsa om hur innehållet i boken är kopplat till kunskapskraven. I lärarhandledningen finns det ytterligare tankar och tips samt kommentarer som förklarar syftet med texttypen. Dessutom finns det omfattande kopieringsunderlag med extraövningar att kopiera så att eleverna kan repetera och befästa kunskaperna ännu mer. Det finns också facit till övningarna i boken samt manus till hörförståelseövningarna.

Tiia Ojala om Textbygget

Författaren Tiia Ojala berättar kort om Textbygget.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev