Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Textbygget

I Textbygget får eleverna lära sig att skriva, läsa, lyssna och diskutera vanliga texter som de möter i sin vardag.

Textbygget är ett mycket stöttande material som utgår från cirkelmodellen. Eleverna arbetar först med förförståelse, sedan modelltexter, därefter en gemensam text och som avslutning en enskild text. Varje moment ger eleverna verktyg som de behöver för att komma vidare. Kapitlen avslutas med att eleverna gör en självbedömning, ger konstruktiv feedback och därefter bearbetas texten.

Lärarhandledning

I lärarhandledningen får du som lärare läsa mer om genrepedagogikens cirkelmodell och om hur du kan arbeta språkutvecklande i ditt klassrum. Du kan också läsa om hur innehållet i boken är kopplat till kunskapskraven. I lärarhandledningen finns det ytterligare tankar och tips samt kommentarer som förklarar syftet med texttypen. Dessutom finns det omfattande kopieringsunderlag med extraövningar att kopiera så att eleverna kan repetera och befästa kunskaperna ännu mer. Det finns också facit till övningarna i boken samt manus till hörförståelseövningarna.

Webbinarium Textbygget D

Se webbinarium med författaren Tiia Ojala.

Se webbinarium

Textbygget för sfi D

Författaren Tiia Ojala berättar om Textbygget D.

Se filmen

Textbygget C

Författaren till Textbygget C, Tiia Ojala berättar om Textbygget sfi C elevbok och lärarhandledning.

Titta på videon

Tiia Ojala om Textbygget

Författaren Tiia Ojala berättar kort om Textbygget.

Se videon här

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration