Upptäck språket, upplaga 1

Mer information

Upptäck språket är för elever som passerat nybörjarstadiet och är på väg att klara kunskapskraven i ämnet Svenska som andraspråk för åk 9.

Textboken är en fristående fortsättning på Upptäck orden och Upptäck texten och bygger på samma princip - cirkelmodellen. En genomgående tanke är först att prata tillsammans, sedan lyssna och försöka förstå, därefter läsa och arbeta med texter till att slutligen skriva.
Upptäck språket innehåller många texter i olika genrer, som t.ex. beskrivande, förklarande, och argumenterande. Hörförståelseövningarna innehåller vardagsspråk i dialogform. Varje kapitel inleds med bilder som lockar till samtal och avslutas med en skönlitterär text med anknytning till temat.

I övningsboken som utkommer i slutet av april finns många övningar på ord och fraser samt muntliga och skriftliga övningar.

Lärarhandledningen som utkommer i augusti ger förslag på olika sätt att arbeta med texterna såväl muntligt som skriftligt. Här finns också manus till hörförståelseövningarna.
Avsedd för nyanlända/svenska som andraspråk i åk 6-9 och språkintroduktion.

Läromedlet består av;

  • Textbok
  • Övningsbok
  • Lärarhandledning inkl. facit
  • Ljudfiler finns att lyssna på Övningsmästaren.