Mer information

Upptäck språket är för elever som passerat nybörjarstadiet och är på väg att klara kunskapskraven i ämnet Svenska som andraspråk för åk 9.

Textboken är en fristående fortsättning på Upptäck orden och Upptäck texten och bygger på samma princip - cirkelmodellen. En genomgående tanke är först att prata tillsammans, sedan lyssna och försöka förstå, därefter läsa och arbeta med texter till att slutligen skriva.
Upptäck språket innehåller många texter i olika genrer, som t.ex. beskrivande, förklarande, och argumenterande. Hörförståelseövningarna innehåller vardagsspråk i dialogform. Varje kapitel inleds med bilder som lockar till samtal och avslutas med en skönlitterär text med anknytning till temat.

I övningsboken finns många övningar på ord och fraser samt muntliga och skriftliga övningar.

Lärarhandledningen ger förslag på olika sätt att arbeta med texterna såväl muntligt som skriftligt. Här finns också manus till hörförståelseövningarna.
Avsedd för nyanlända/svenska som andraspråk i åk 6-9 och språkintroduktion.

Läromedlet består av;

  • Textbok
  • Övningsbok
  • Lärarhandledning inkl. facit
  • Ljudfiler finns att lyssna på Övningsmästaren.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration