Upptäck språket, upplaga 1

Mer information

Upptäck språket är för elever som passerat nybörjarstadiet och är på väg att klara kunskapskraven i ämnet Svenska som andraspråk för åk 9.

Textboken är en fristående fortsättning på Upptäck orden och Upptäck texten och bygger på samma princip - cirkelmodellen. En genomgående tanke är först att prata tillsammans, sedan lyssna och försöka förstå, därefter läsa och arbeta med texter till att slutligen skriva.
Upptäck språket innehåller många texter i olika genrer, som t.ex. beskrivande, förklarande, och argumenterande. Hörförståelseövningarna innehåller vardagsspråk i dialogform. Varje kapitel inleds med bilder som lockar till samtal och avslutas med en skönlitterär text med anknytning till temat.

I övningsboken som utkommer i slutet av april finns många övningar på ord och fraser samt muntliga och skriftliga övningar.

Lärarhandledningen som utkommer i augusti ger förslag på olika sätt att arbeta med texterna såväl muntligt som skriftligt. Här finns också manus till hörförståelseövningarna.
Avsedd för nyanlända/svenska som andraspråk i åk 6-9 och språkintroduktion.

Läromedlet består av;

  • Textbok
  • Övningsbok
  • Lärarhandledning inkl. facit (utkommer januari 2020)
  • Ljudfiler finns att lyssna på Övningsmästaren.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev