Serie

Upptäck språket

Upptäck språket passar elever som passerat nybörjarstadiet och är på väg mot att klara målen i svenska som andraspråk för åk 9. Boken är avsedd för svenska som andraspråk åk 7-9, språkintroduktion och övriga introduktionsprogram på gymnasiet.

series-hero image text series-hero image text

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration