Serie

Value Företagsekonomi 1

Value Företagsekonomi är ett läromedel som fokuserar på företagande, entreprenörskap och hållbarhet. Läromedlet är skrivet för gymnasieskolans kurser i företagsekonomi.

series-hero image text

Om serien

Value Företagsekonomi 1, upplaga 1

Value Företagsekonomi 1 och 2 är ett läromedel i grundläggande företagsekonomi för gymnasiet. En röd tråd i läromedlet är kopplingen mellan företagsekonomi och hållbarhet. Med ökade kunskaper om hur företag och konsumenter påverkar samhället, får eleverna verktyg för att agera mer hållbart.

Kort presentation av Value Företagsekonomi

Se författare Anders Parment berätta om boken.

Faktabok

I faktaboken varvas fakta och ämneskunskap med goda exempel på företag, organisationer och individer som lyckats möta aktuella samhällsutmaningar. Boken väcker lust att lära och att tillämpa de nya kunskaperna i verkligheten. Med bokens ”Fundera på!”-frågor får eleverna reflektera över innehållet på ett djupare plan och kan relatera till sina egna erfarenheter.

Övningsbok

I övningsboken finns ett stort antal uppgifter av varierande typ och svårighetsgrad. Flera av uppgifterna lockar till att söka och analysera aktuella fakta. Alla övningar är nivågraderade från E till A för att eleverna ska veta vilken nivå de tränar i respektive övning.

Lärarstöd

Till läromedlet finns även ett rikt lärarstöd i form av Powerpoint-presentationer till varje kapitel, många lektionstips, förslag till provfrågor och ett utförligt facit till alla övningar i övningsboken.

Arbeta i projekt

En pedagogisk röd tråd i Value Företagsekonomi 1 är uppgifter som stödjer eleverna i arbetet med ett eget projekt, kopplat till bokens innehåll. I Value Företagsekonomi 2 finns motsvarande uppgifter kopplade till Ung Företagsamhet (UF).

I bokföringsdelen får vi följa Tora i Toras Trädgårdsservice som startar en enskild firma i trädgårdsbranschen. I Value Företagsekonomi 2 utvecklas företaget till ett renodlat tjänsteföretag som säljer varor som inhandlas både från Sverige och från utlandet och blir ett aktiebolag.

Value Företagsekonomi i Kampus

Value Företagsekonomi kommer som en interaktiv version i vår digitala plattform Kampus.

Oavsett om du väljer att enbart arbeta digitalt eller med blended learning, det vill säga med både tryckta och digitala läromedel, finns det flera fördelar med digitala läromedel:

  • Du får samma omtyckta innehåll som i de tryckta böckerna.
  • Du kan forma innehållet så att det passar dig och dina elever.
  • Du skapar engagerande undervisning

Du som lärare kan planera din undervisning och strukturera innehållet så att det passar dig och dina elever och du kan även lägga till eget material. I lärarvyn kan du sedan följa hur det går för eleverna, både på elev- och klassnivå, och snabbt kunna vidta åtgärder om det behövs.

Eleverna uppskattar framför allt att de får direkt feedback genom självrättande övningar, att de kan träna om och om igen när de behöver och de tycker att det är enkelt och praktiskt att ha allt samlat på ett ställe. Dessutom finns en reglerbar uppläsningsfunktion med textmarkör och en inbyggd översättningsfunktion.

Läs mer om Kampus

Se Oskar Lindmark, digitalt innehållsansvarig, presentera Value i Kampus

Äntligen ett läromedel som speglar dagens företagsekonomi! Boken innehåller fräscha exempel som är lätta för eleverna att relatera till och har ett genomgående UF- och hållbarhetstema.

Hanna Palmblad, lärare på Täby Enskilda Gymnasium

Författarna

Författarna har omfattande erfarenhet av att undervisa i ämnet Företagsekonomi, från gymnasiet till universitetsnivå.

Mikael Ottosson är biträdande professor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring vid Linköpings universitet.

Anders Parment är ekonomie doktor, lektor och forskare vid Stockholms universitet.

Torbjörn Tagesson är professor i företagsekonomi med inriktning mot extern redovisning.

Läs mer om författarna

Webbinarium I med författarna Anders Parment och Mikael Ottosson

Lyssna på ett webbinarium där författarna pratar om hur du kan arbeta med begreppet hållbarhet kopplat till företagsekonomi.

Webbinarium II med författarna Anders Parment och Mikael Ottosson.

Författarna berättar om hur läromedlet Value företagsekonomi ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande, allt i enlighet med skolans uppdrag.

Webbinarium III med författarna Anders Parment och Mikel Ottosson.

Mitt i alla svåra effekter har 2020 visat på hur svårt det är att fatta beslut, där svåra negativa effekter ställs mot varandra. För att hantera sådant krävs teoretiska kunskaper, omvärldsorientering, hållbarhetsmedvetenhet och ett öppet sinne.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Produkter i serien

Produkter tillgängliga för köp av privatpersoner