Value Företagsekonomi 1, upplaga 1

Om serien

Value Företagsekonomi 1, upplaga 1

Value Företagsekonomi 1 och 2 är ett läromedel i grundläggande företagsekonomi för gymnasiet. En röd tråd i läromedlet är kopplingen mellan företagsekonomi och hållbarhet. Med ökade kunskaper om hur företag och konsumenter påverkar samhället, får eleverna verktyg för att agera mer hållbart.

Value Företagsekonomi 1 är en lärobok i grundläggande företagsekonomi för gymnasiet. Med ökad kunskap om företag och hur företag och konsumenter påverkar samhället, får eleverna verktyg som hjälper dem att förstå kopplingen mellan företagsekonomi och hållbarhet.

I faktaboken varvas fakta och ämneskunskap med goda exempel
på företag, organisationer och individer som lyckats möta aktuella
samhällsutmaningar. Boken väcker lust att lära och att tillämpa de nya
kunskaperna i verkligheten. Med bokens ”Fundera på!”-frågor får eleverna reflektera över innehållet på ett djupare plan och kan relatera till sina egna erfarenheter.

Till läromedlet finns en övningsbok med ett stort antal uppgifter av
varierande typ och svårighetsgrad och ett rikt lärarstöd i form av
PowerPoint-presentationer, lektionstips, övningsfacit och förslag till
provfrågor samt extra material och aktuella case.

Produkter i serien

Produkter tillgängliga för köp av privatpersoner