¡Vamos!

Om serien

¡Vamos!

¡Vamos! är ett genuint läromedel där baskunskaperna befästs gång på gång. Eleverna ska kunna grunderna som ett rinnande vatten. ¡Vamos al mundo hispánico!

¡Vamos! är en läromedel i spanska för årskurs 6 till 9.

För åk 7-9 består materialet av en textbok och en övningsbok och för åk 6 en allt i ett-bok. Till varje årskurs finns också en lärarhandledning och ljudfiler. På övningsmästaren.se kommer eleverna enkelt åt ljudfiler till alla texter medan ljudfiler till hörövningarna finns i lärarens ljudfiler som säljs som en digital licens. På övningsmästaren.se finns även träning av ordförråd och grammatik kopplat till respektive kapitel.

¡Vamos! erbjuder kommunikation, repetition och sammanhang. ¡Vamos! innhåller en mängd tillfällen där eleverna muntligt och skriftligt får möjlighet att använda ord, fraser och meningar (=kommunikation). Dessa tränas i ständigt nya situationer (=repetition), men alltid med en fot i det redan kända materialet (=sammanhang). När allt kommer omkring vill eleverna helst av allt kunna prata spanska och fort bli bättre.

Som utgångspunkt för boken står de fyra ungdomarna, Elena, José, María och Roberto och deras respektive länder - Spanien, Chile, Mexiko och Peru, vilka får representera mångfalden i den spanskspråkiga världen. Deras historia löper som en röd tråd genom serien och erbjuder eleverna såväl ett spännande händelseförlopp som ett material att känna igen. Med utgångspunkt i bokens dialoger är tanken att eleverna ska komma igång och prata så fort som möjligt, inte minst för att öka självförtroendet och lusten att lära sig spanska.
Efter att ha läst dialogerna i boken kan eleven gå vidare och träna in dem med hjälp av vikdialoger som finns som kopieringsunderlag i Lärarhandledningen. När eleverna känner sig säkra på dialogövningarna kan de i nästa steg byta ut informationen om bokens karaktärer mot uppgifter om sig själva. Ibland finns färdiga rollkort att ta till. När eleverna hunnit lite längre, är den s.k. pildialogen en ännu större utmaning som ger frihet att ta ut svängarna. Och allteftersom eleverna lär sig mer kan de fylla ut dialogen med uppföljande frågor, uttryck och fraser (=insticksfraser). Målet är förstås att eleverna ska spela upp egna dialoger, improviserade eller i förväg inövade.

I övningsböckerna återkommer känd grammatik och vokabulär i nya sammanhang. Genom att med jämna mellanrum repetera viktiga grundfraser får eleverna en stabil grund att bygga vidare på. Det finns ett värde i att behärska grunderna riktigt bra, såväl muntligt som skriftligt. De flesta av dessa övningar är muntliga intervjuer där eleverna befinner sig i olika roller och situationer. Men där finns också övningar som går ut på att skriva meddelanden eller korta brev. Genom historien om de fyra ungdomarna lär sig eleverna om den spanskspråkiga världen, inte minst Latinamerika, och inspireras att fortsätta söka kunskap. Faktasidorna innehåller lätta texter på spanska. Med ¡Vamos! får eleven nya kunskaper om ämnen med anknytning till den spanskspråkiga världen. Färgstarka foton och illustrationer underlättar samtal om bilderna.

Lärarhandledningen är en hjälpsam och påläst assistent som hjälper läraren att forma en såväl rolig som reflekterande och målorienterad inlärningsmiljö.

¡Vamos! 1

¡Vamos! 1 för åk 6 är en allt i ett-bok. Boken är indelad i tio huvudkapitel med tre repetitionskapitel inlagda efter kapitlen 3, 6 och 10. Efter varje textavsnitt följer en stor mängd övningar. Dessa är i sin tur varvade med fotosidor med fakta om de olika länderna och andra roliga inslag där ytterligare vokabulär samt ramsor och sånger erbjuder variation. Längst bak i boken finns en minigrammatik, en styckeordlista och en spansk-svensk och svensk-spansk alfabetisk ordlista.

Lärarhandledningen

I Lärarhandledningen hittar du metodiska tips, förslag till lektionsgenomgångar, talövningar, lekar och spel samt Soy yo-delen, vilket är elevens egen bok där han/hon skriver om sig själv parallellt med att de läser om ungdomarna i boken.

I Lärarhandledningen finns också underlag för en dramatisering av hela boken i form av textens alla dialoger som rollkort och masker för rollspel.

¡Vamos! 2

Textboken består av tretton kapitel, varav tre repetitionskapitel Därtill kommer tio enkla realiatexter på spanska med tillhörande uppgifter, baserade på teman som t.ex. djur, sport, musik och mode. Samtliga har anknytning till den spanskspråkiga världen.

I ¡Vamos! 2 fortsätter historien om ungdomarna i fyra spanskspråkiga länder. Elena (från Spanien) ska åka till Barcelona för att med sin kusin Jordi se "el Clásico", en match mellan Barça och Real Madrid. Vi får följa med José (från Chile) på hans äventyr i Santiago där han deltar med sin grupp och sången ¡Vamos! i musiktävlingen Chile, país de talentos. Även Roberto (från Peru) får vi lära känna lite bättre och det visar sig att han helst tillbringar tiden på stranden. Boken avslutas med Maria (från Mexiko) som gör sig i ordning för att flyga och hälsa på faster Dolores som bor i Sverige.

Övningsboken och Lärarhandledningen

Samtliga repetitionskapitel från ¡Vamos! 1 ligger som kopieringsunderlag under en egen flik i Lärarhandledningen. Härigenom kommer elever som inte tidigare har arbetat med ¡Vamos! att känna sig hemma i läromedlet. Liksom i ¡Vamos! 1 är kommunikation i fokus och både övningsbok och Lärarhandledning erbjuder olika typer av talövningar av varierande svårighetsgrad.

¡Vamos! 3

Textboken

¡Vamos! 3 tar vid där ¡Vamos! 2 slutar. I första kapitlet har Maria från Mexiko anlänt till faster Dolores i Kalmar. Det blir en oväntat händelserik vistelse för henne, med överfall och besök på Kalmar sjukhus. Vi får även träffa de andra tre ungdomarna igen. Roberto har bestämt sig för att bygga muskler, José funderar kring kändisskapet och Elena får besök av Jordi i Toledo. Textboken innehåller nio huvudkapitel och ett repetitionskapitel efter vardera kapitel 3, 6 och 9.

Övningsboken och Lärarhandledningen

Övningsboken innehåller en generös mängd varierade tal-, läs-, skriv- och hörövningar för att eleverna ska ha riktigt många tillfällen att träna på nyheter och repetera det de redan kan.

I Lärarhandledningen hittar du metodiska tips, förslag till lektionsgenomgångar, talövningar, lekar och spel samt rikligt med extraövningar. Varje prov finns dessutom i två utföranden. Vidare presenterar vi idén med insticksfraser och förklarar hur eleverna kan "tränas" till ett spontant tal.

¡Vamos! 4

I ¡Vamos! 4 får vi fortsätta följa de fyra ungdomarnas liv och äventyr. Med hjälp av introduktionsuppslag får eleverna en inblick i vad som sker i ungdomarnas liv. Detta kan eleverna sedan använda för att tala om sina upplevelser och åsikter. Texterna är av varierande karaktär och har stor spännvidd både vad gäller innehåll och stil. Teman som politik, kultur, populärkultur, historia, miljö etc. tas upp i varierande texter. Med hjälp av ¡Vamos! 4 blir eleverna väl förberedda för vidare studier på gymnasiet.