Verksamhetsarkitektur - strategi och praktik för effektivare företag, upplaga 2

Om serien

Verksamhetsarkitektur - strategi och praktik för effektivare företag, upplaga 2

Verksamhetsarkitektur handlar om att förstå och tydliggöra företagens och organisationernas mål och arbete med hjälp av grafiska modeller. Visualiseringen innebär att alla medarbetare kan få en bra och gemensam kunskap om hur verksamheten fungerar. Genom att synliggöra strukturer och flöden skaffar man sig bättre beslutsunderlag och får samtidigt redskap att enkelt beskriva de förändringar som besluten för med sig.