What's Up? Fk-3, upplaga 1

Om serien

What's Up? Fk-3, upplaga 1

What's Up F-3 har börjat fasas ut och kommer så småningom utgå ur sortimentet.

Vi hänvisar våra kunder till det nyreviderade och lustfyllda materialet New What’s Up F-3.

What’s Up Workbook Fk-2 är slutsåld men finns tillgänglig för nedladdning under HT 2023. Den finns under fliken nedladdningsbart material.

What's Up? Fk–3 kommer börja fasas ut och så småningom utgå ur sortimentet. I stället hänvisar vi till det reviderade materialet New What’s Up F-3.

What's up? har utformats efter det centrala innehållet i Lgr 11.

What’s up? F-2

What’s Up Workbook F-2 är slutsåld och har utgått ur sortimentet. Vi hänvisar till det reviderade materialet New What’s Up F-2. Under höstterminen 2023 kommer Workbook F-2 finnas för nedladdning under fliken som heter Nedladdningsbart material.

What’s up? F-2 är ett lättsamt, lekfullt och flexibelt material som du kan börja arbeta med när du önskar under skolåren F-2. Lärarhandledningen ger dig en tydlig arbetsgång, är lätt att använda och förenklar din planering.

När eleverna arbetar med de olika temaområdena sker deras inlärning genom att de lyssnar, leker, härmar, talar, sjunger och målar.
Temaområdena som tas upp är names, colours, numbers, animals, fruits, the family, Christmas, the body och clothes. Temaområdena är lätta för eleverna att identifiera sig med och är återkommande. På så sätt får eleverna tillfälle att repetera det de lärt sig.

Lärarmaterialet består av förslag till arbetsgång, lekar, sånger, rim och ramsor, lärarinstruktioner till Workbook och kopieringsunderlag.

I Workbook får eleverna arbeta aktivt med de olika temaområdena. Efter genomgång i större och mindre grupper får eleverna arbeta självständigt eller i par.

Lärarens ljudfiler (mp3-filer för nedladdning) finns alla temaord, ramsor, sånger och hörövningar inspelade. Sångerna finns också i en instrumental version.

I lärarhandledningarna till What's up F-2 hänvisas det till digitalt material. Det materialet finns numera som nedladdningsbart material under namnet What's up F-2 Filmer och sånger och innehåller bland annat animationer av sångerna.


What’s up? 3

I What’s up? 3 har stor vikt har lagts vid kommunikativa övningar. What’s up? fungerar oavsett om man börjar med engelska i åk 3 eller tidigare.
Eleverna får lära sig nya ord temavis. En del av orden återkommer i flera kapitel. På så sätt repeterar eleverna ord de redan kan och nya ord tillkommer.

Att leka in nya kunskaper är oslagbart och därför har leken stor betydelse i What’s up? 3. I de flesta kapitel finns förslag på lekar, sånger och ramsor.

I Textbook får eleverna träffa en engelsk familj och följa med barnen på ett sommarläger. På så sätt får de en naturlig inkörsport till olika temaområden som t.ex. veckodagar, väder, djur, klockan och färger.

Till varje kapitel i Workbook finns skriv-, tal-, läs- och hörövningar.

Den handfasta Lärarhandledningen innehåller kapitelkommentarer med en tydlig arbetsgång. Där finns extrauppgifter, spel, förslag på lekar, texter till sånger och ramsor. Längst bak finns utvärderingsblad för eleverna.

Alla texter, talövningar och hörövningar finns som Lärarens ljudfiler (mp3-filer för nedladdning) de är inspelade med professionella skådespelare från England. Här finns också alla sånger, även i instrumentala versioner.

I lärarhandledningarna till What’s up? 3 hänvisas det till dvd/interaktiv skrivtavla/digitalt material. Det materialet finns numera under namnet Whats up? 3 Filmer och sånger och innehåller bland annat animationer av sångerna.

What’s up? F-2 och What’s up? 3 är ett komplett material som är enkelt och roligt. Alla kan lyckas.

So what are you waiting for? Come on, let’s go!