ZickZack 4-6, version 2

ZickZack 4–6 Skrivrummet Digital

ZickZack 4–6 Skrivrummet finns i en heldigital form i vår plattform Kampus.

Elevlicenserna har samma tydliga upplägg som de tryckta böckerna och innehåller samma mångfald av övningar, men här är allt anpassat till det digitala mediets möjligheter.

I lärarlicensen har du allt material på ett och samma ställe och en tydlig struktur att följa – från mål, via undervisning till bedömning och dokumentation.

Lärarlicenserna gör det också lätt för dig att överblicka hur övandet och skrivandet framskrider för dina elever, så att du kan anpassa din undervisning efter det.

Kombinera det digitala lärarmaterialet som du vill – med tryckta elevböcker eller med elevlicenser.

kampus tabell.png

Läs mer om Kampus!

Genom att göra filtreringar av materialet i lärarlicensen kan du få en tydligare bild av innehållet. Här nedan kan du se bilder på strukturen i ett av kapitlen i årskurs 4 (det återberättande kapitlet). Följande filtrering har gjorts:

Väljer du istället filtret ”Visa allt” ser du förstås alla steg i arbetsgången. Steg för steg kan du bedriva en inspirerande, varierad och språkutvecklande undervisning. Dina elever utvecklar kunskap om samt förmåga att skriva olika texttyper. De får tillgång till de språkliga verktyg de behöver för att kunna skriva texter för olika syften.

Kampus ZickZack 1.png
Bild 1: Undervisande texter

kampus zickzack 2.png
BILD 2: Lärarmaterial

zickzack Kampus 3.png
BILD 3: Övningar

Produkter i serien

ZickZack 4-6, version 2

Årskurs 4

Årskurs 5

Årskurs 6

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration