Mer information

ZickZack, version 2 är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk som utgår från Lgr22. Det består av två rum – Läsrummet och Skrivrummet. Precis som sin föregångare inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar den nya versionen – både dig som lärare och dina elever. Men vi har förbättrat, förtydligat, förenklat och förnyat både Skrivrummet och Läsrummet.

Eftersom bra alltid kan bli bättre så har vi reviderat ZickZack 4–6. Skrivrummet 4–6 och Läsrummet åk 4-5 finns redan i en reviderad version, version 2. Läsrummet åk 6 revideras just nu och utkommer till höstterminen 2023.

Först korta presentationer av de två rummen:

LÄSRUMMET fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa. Eleverna får i olika läsrelaterade aktiviteter och övningar modeller för hur de kan göra för att utveckla sin läsförståelse. I naturliga sammanhang lär de sig att ta hjälp av olika läsförståelsestrategier för att fördjupa sin läsupplevelse.
Elevböckerna (textsamling och övningsbok) är desamma för alla elever, oavsett om de följer kursplanen i svenska eller svenska som andraspråk. De inspirerar, undervisar, stöttar, utmanar och utvecklar eleverna på ett tydligt, målmedvetet och varierat sätt.

SKRIVRUMMET bygger upp kunskap om och utvecklar förmågan att skriva olika texttyper. Materialet bygger på genrepedagogiken och är uppbyggt enligt cirkelmodellen. Texternas syfte utgör grunden för kapitelindelningen, det finns kapitel om den återberättande, berättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande genren i varje årskurs. Varje kapitel inleds med att eleverna får bygga upp förförståelse och förkunskaper för såväl texttypen som innehållet. Sedan får de kunskap om texttypens syfte, innehåll, struktur och språk samt möjlighet att steg för steg träna de olika momenten. Därefter är det dags för det gemensamma skrivandet, vilket innebär att eleverna med stöttning av läraren planerar och formulerar en gemensam modelltext. När det är dags att skriva egna texter har eleverna de redskap de behöver och vet vad som förväntas av dem. Med hjälp av en checklista kan nya mål sättas upp, för såväl undervisningen som för eleverna.
Elevboken (övningsboken) är densamma för alla elever, oavsett om de följer kursplanen i svenska eller svenska som andraspråk. Den inspirerar, undervisar, stöttar, utmanar och utvecklar eleverna på ett tydligt, målmedvetet och varierat sätt.

LÄRARHANDLEDNINGARNA till såväl LÄSRUMMET som SKRIVRUMMET är ”naven” kring vilka du bygger din undervisning. De inspirerar och stöttar, så att du på ett medvetet och konsekvent sätt kan bedriva en språk- och kunskapsutvecklande undervisning i både svenska och svenska som andraspråk. De underlättar din vardag när du ska planera, undervisa, stötta, utmana, följa upp, utvärdera, bedöma och dokumentera.

Tryckt, blended eller digitalt? Du väljer!
ZickZack Skrivrummet och Läsrummet finns även som digitala titlar i Kampus. På Bingelöarna finns dessutom kompletterande digital färdighetsträning.

ZZ-tabell-Kampus.jpg
ZickZack Skrivrummet och Läsrummet finns även som digitala titlar i Kampus. På Bingelöarna finns dessutom kompletterande digital färdighetsträning.

Revideringen av ZickZack 4–6

Vi har lyssnat på användare, följt den pedagogiska debatten, studerat de reviderade kursplanerna, tänkt och varit kreativa tillsammans. Vår ambition har varit att förbättra, förtydliga, förenkla och förnya ZickZack.

Vad har vi förbättrat, förtydligat, förenklat och förnyat i ZickZack version 2?

ZZ-tabell-förbättrat.jpg

ZZ-tabell-förtydligat.jpg

ZZ-tabell-förenklat.jpg

ZZ-tabell-förnyat.jpg

Boksamtalskortlek

ZickZack 4-6 BoksamtalskortlekTill ZickZack Läsrummet finns en boksamtalskortlek. Med hjälp av frågorna på korten kan eleverna samtala om och redovisa olika böcker som de har läst. Frågorna kan användas till vilken bok som helst.

Titta och läs i foldern! (PDF-dokument, 66,7 MB)ZZ_folder_version_2.png

Produkter i serien

ZickZack 4-6, version 2

Årskurs 4

Årskurs 5

Årskurs 6

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration