Ny version av ZickZack Skrivrummet!

ZickZack är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk och består av olika rum – Läsrummet, Skrivrummet och Sökrummet.

9789152357620.pngLäsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa, Skrivrummet bygger upp kunskap om och utvecklar förmågan att skriva olika texttyper, Sökrummet behandlar informationssökning och källkritik. De tre rummen kompletterar varandra men kan även användas var för sig.

Eftersom bra alltid kan bli bättre så har vi reviderat ZickZack 4–6 Skrivrummet. Vi har lyssnat på användare, följt den pedagogiska debatten, studerat de reviderade kursplanerna, tänkt och varit kreativa tillsammans. Vår ambition har varit att förbättra, förtydliga, förenkla och förnya Skrivrummet.

Här kan du beställa utvärderingsexemplar av Skrivrummet för åk 6. Boken skickas vid skolstarten i augusti.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Välj utvärderingsexemplar
Max 1 val

De kontaktuppgifter du lämnar i formuläret kan också komma att användas för att kontakta dig vid senare tillfälle för information och erbjudanden från oss. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på www.sanomautbildning.se/Om-oss/Integritetspolicy/. Du kan när som helst ändra ditt samtycke genom att klicka på en länk i nyhetsbrevet eller mejla till oss på info@sanomautbildning.se