ZickZack F-3 Sökrummet

Författare
Marika Alneng, Catarina Jacobsson (Häftad, 2018)
Ämne
Svenska
Målgrupp
Grundskola F-3
Utgivningsdatum
2018-06-04
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152353141
Länk till serie:
Länk till blädderprov:

Den här produkten är inte tillgänglig för köp av dig som är privatkund

Beskrivning

ZickZack F–3 Sökrummet är ett stadiematerial som består av en lärarhandledning med kopieringunderlag.

De olika kapitlen tar upp: Yttrande- och åsiktsfrihet – Hur framför vi våra åsikter? Partiskhet – Vem säger vad och varför? Internet och datorer – Vad behöver vi känna till? Bildanalys – Hur påverkas vi av bilder? Digitala verktyg – Vilka använder vi, till vad och när? Informationssökning – Hur kan information sorteras? Källkritiskt förhållningssätt – Hur granskar och bedömer vi källor? Reklam – Hur påverkas vi av reklam? Etik och moral – Vad får våra handlingar för konsekvenser?

Du kan arbeta med Sökrummet tematiskt under några veckor eller integrera övningarna i undervisningen i svenska, so och no. Varje kapitel består av tre delar: Gemensam läsning och samtal kring innehållet, information till dig som lärare om det aktuella innehållet samt förslag på hur du kan arbeta med det och övningar/kopieringsunderlag. Till varje kapitel finns det övningar på två nivåer. De första kan användas i början av lågstadiet, de andra i slutet.

Kapitelupplägget följer innehållet i den skönlitterära boken Konstiga djur av Lotta Olsson och Maria Nilsson Thore. Det går även att använda Sökrummet utan den skönlitterära boken.

Nedladdningsbart material

Film om ZickZack

På besök hos Kvarnbackaskolan

Vi gjorde skolbesök hos Karin Pettersson när hon arbetade med ZickZack i sin trea. Här kan du se hur det gick till vid några olika tillfällen under arbetet. De arbetade med texten Emigrationen till Amerika.

Skapa förförståelse

Skapa förförståelse

Läs gemensamt

Läs gemensamt (Emigrationen till Amerika)

Ordna texten

Ordna texten

Gör en tankekarta

Gör en tankekarta

Bygg meningar

Ta hjälp av ZickZack Whiteboardskivor

Lyssna till en elevtext

Lyssna till en elevtext

Författare

Ett kompetent team av lärare är författare till de olika delarna av ZickZack för lågstadiet. Erfarenheter har blandats med nytänkande när serien växte fram. Här nedan kan du se vilka de är.

Författaren till ZickZack åk F:

Karin_Andersson.jpg

Karin Pettersson

Författarna till ZickZack åk 1-3:

ZickZackSkrivrummet_ForfNy.jpg

Karin Fjällman-Bajagic, Christina Hansson och Susan Nieland

INTERVJU MED SUSAN NIELAND

Läs intervju med Susan Nieland som förklarar vad genrepedagogik är, metoden som hon arbetat med i 20 år. (PDF-dokument, 182 kB)

Digitalt

Bingel_logo

Till ZickZack finns Bingel - digitala färdighetsövningar. Där kan eleverna på ett roligt sätt träna på det som tas upp i ZickZack. Övningarna i Bingel är kopplade till kapitlen i boken och följer samma progression. Eleverna känner igen sig och tränar på samma moment, i bok och digitalt. Ju fler sätt vi erbjuder färdighetsträning på, desto större är sannolikheten att eleverna är stimulerade och motiverade.

Från lärarvyn i Bingel har du som lärare full inblick i hur det går för varje elev och kan vid behov tilldela uppgifter, t ex som läxa, repetition eller utmaning. Du som lärare kan lätt se vad dina elever har gjort och hur det har gått. Bingel fungerar både på dator och surfplatta.

Till Bingel.

Det man binglar blir man bra på!

ONLINEBOK
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. Den går även att använda som storbok i klassrummet.

Bingel

Bingel - digital färdighetsträning
Till ZickZack F-3 finns även digital färdighetsträning i Bingel. Övningarna bygger på de moment som eleverna har arbetat med och befäster deras kunskaper på ett stimulerande och lustfyllt sätt. Det är lätt att tilldela eleverna uppgifter och följa deras resultat.

Bingel_logo

Läs mer här!

Det man binglar blir man bra på.

Lgr22

Vi har gått igenom innehållet i den nya kursplanen i svenska och jämfört med innehållet i ZickZack i samband med att Lgr22 börjat gälla höstterminen 2022.

Det är inte så stora förändringar så lärare och elever kan fortsätta använda ZickZack åk F–3 och vara trygga med allt innehåll behandlas.

Här kan du ladda ner och läsa den nya ändrade kursplanen i svenska:

Nya ändrade kursplanen i svenska

Här kan du ladda ner mer information samt en ny matris:

ZZ och Lgr22.pdf (PDF-dokument, 86 kB)

ZZMatris_åk 1-3_maj2022.pdf (PDF-dokument, 429 kB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration