ZickZack för nyanlända Idrott & hemkunskap

Författare
Pernilla Lundenmark, Annika Löthagen (Häftad, 2018)
Ämne
Svenska, Svenska som andraspråk
Utgivningsdatum
2018-05-25
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152344439
Länk till serie:
Länk till blädderprov:

89 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

I ZickZack för nyanlända får eleverna träna vardagsfraser som de har nytta av i sin undervisning, genom realistiska dialoger i skolmiljö. I dialogerna kan eleverna ta olika roller och på så sätt träna sin muntliga förmåga, parallellt med läsförmågan. Eleverna får öva ordkunskap och grammatik i ett sammanhang. De får träna på att läsa, tala och skriva olika typer av texter. De får lära sig hur olika texttyper är uppbyggda. De får också lära sig vilka språkliga drag varje texttyp har, för att så tidigt som möjligt kunna arbeta med ett liknande innehåll i undervisningen som sina klasskamrater. Har du Bingel? Nu har vi lagt upp övningar till ZickZack för nyanlända på Bingelön. Hur kan vi stötta eleverna i idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap? Vilka ord och begrepp behöver eleverna för att följa med i undervisningen? Vilka texttyper är viktiga att lära sig? Eleverna får bygga upp ett ordförråd och lära sig att läsa och skriva berättande och instruerande texter. Lärare i svenska som andraspråk och modersmål kan med fördel samverka med ämneslärare i idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap.

Nedladdningsbart material

Lyssna på Svenskpodden som ger tips om att undervisa nyanlända elever.

Hur kan skolan hjälpa nyanlända elever att så snabbt som möjligt erövra svenska språket och lyckas i skolan? Vilka är framgångsfaktorerna?

Svenskpodden - Avsnitt 2

Samtal med lärarna och läromedelsförfattarna Camilla Nilsson och Tiia Ojala om undervisning av nyanlända elever.

Lyssna här

Författare

Annika Löthagen Holm, författare till ZickZack för nyanlända, har i drygt tjugo år arbetat som lärare i svenska, svenska som andraspråk och SO.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration