ZickZack för nyanlända, upplaga 1

Om serien

ZickZack för nyanlända är ett läromedel i svenska som andraspråk för elever, åk 5-9.

ZickZack fokuserar på språkutvecklande undervisning. Eleverna får träna på att läsa, tala och skriva olika typer av texter.

Eleverna får lära sig ord och begrepp som är nödvändiga för att komma vidare i sin språk- och kunskapsutveckling.

Med hjälp av häftet kommer eleverna att stöttas, utmanas och utvecklas.

Dela ZickZack för nyanlända, upplaga 1: