ZickZack för nyanlända - Slöjden

Författare
Annika Löthagen (Häftad, 2017)
Ämne
Svenska, Svenska som andraspråk
Antal sidor
48
Utgivningsdatum
2017-10-13
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152344422
Länk till serie:
Länk till blädderprov:

Den här produkten är inte tillgänglig för köp av dig som är privatkund

Beskrivning

I ZickZack för nyanlända får eleverna träna vardagsfraser som de har nytta av i sin undervisning, genom realistiska dialoger i skolmiljö. I dialogerna kan eleverna ta olika roller och på så sätt träna sin muntliga förmåga, parallellt med läsförmågan. Eleverna får öva ordkunskap och grammatik i ett sammanhang. De får träna på att läsa, tala och skriva olika typer av texter. De får lära sig hur olika texttyper är uppbyggda. De får också lära sig vilka språkliga drag varje texttyp har, för att så tidigt som möjligt kunna arbeta med ett liknande innehåll i undervisningen som sina klasskamrater. Har du Bingel? Nu har vi lagt upp övningar till ZickZack för nyanlända på Bingelön. Slöjdämnet brukar vara ett av de första ämnena som de nyanlända eleverna deltar i med sin klass. Språkutvecklingen kan med fördel ta avstamp i de konkreta föremål, aktiviteter och arbetsgifter som ämnet rymmer, vilket också är fokus i häftet. Samtidigt tas två vanliga texttyper upp i sitt naturliga sammanhang – nämligen återberättande och instruerande text. Detta för att eleverna så snart som möjligt ska börja arbeta mot kursplanemålen i svenska som andraspråk. Läraren i svenska som andraspråk kan med fördel låta häftet ligga till grund för ett språkligt samarbete med slöjdläraren.

Nedladdningsbart material

Lyssna på Svenskpodden som ger tips om att undervisa nyanlända elever.

Hur kan skolan hjälpa nyanlända elever att så snabbt som möjligt erövra svenska språket och lyckas i skolan? Vilka är framgångsfaktorerna?

Svenskpodden - Avsnitt 2

Samtal med lärarna och läromedelsförfattarna Camilla Nilsson och Tiia Ojala om undervisning av nyanlända elever.

Lyssna här

Författare

Annika Löthagen Holm, författare till ZickZack för nyanlända, har i drygt tjugo år arbetat som lärare i svenska, svenska som andraspråk och SO.

Produkter i serien

Den här produkten är inte tillgänglig för köp av dig som är privatkund

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration