Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Författaren Cinna Alenius berättar om sitt nya läromedel Alfa för sfi A

Äntligen kommer ett nytänkande SFI-läromedel skapat för elever med kort- eller ingen studiebakgrund i kurs A. Vår nya författare, sfi-läraren Cinna presenterar läromedelsserien Alfa sfi A spår 1.

Läromedelsserien Alfa sfi A spår 1 är format efter SFIs fyra hörnstenar: Tala, Läsa, Skriva och Höra. Den består av tre böcker: en läsebok, en övningsbok och en lärarhandledning.

Läs mer om Alfa sfi A spår 1!

ABC-sfi-580x255.png