Författaren Cinna Alenius berättar om sitt nya läromedel Alfa för sfi A

Äntligen kommer ett nytänkande SFI-läromedel skapat för elever med kort- eller ingen studiebakgrund i kurs A. Vår nya författare, sfi-läraren Cinna presenterar läromedelsserien Alfa sfi A spår 1.

Läromedelsserien Alfa sfi A spår 1 är format efter SFIs fyra hörnstenar: Tala, Läsa, Skriva och Höra. Den består av tre böcker: en läsebok, en övningsbok och en lärarhandledning.

Läs mer om Alfa sfi A spår 1!

ABC-sfi-580x255.png

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration