Välkommen!

Vi välkomnar vår nya VD Christer Carlberg! Christer tillträdde som VD för Sanoma Utbildning den 1 november 2018 och tog samtidigt plats i den europeiska ledningsgruppen för Sanoma Learning. Han efterträder Tobias Karlström som lämnar Sanoma för ett politiskt uppdrag.

Läs fullständigt pressmeddelande här.