Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Upptäck språket Lärarhandledning är här!

Författardoun Britt Klintenberg och Annette Pedersen hoppas att lärarhandledningen ska ge inspiration och stöd till dig som undervisar med Upptäck språket.

I lärarhandledningen till Upptäck språket hittar du:

  • facit till hela övningsboken
  • tydliga råd om att arbeta språkutvecklande
  • konkreta exempel på genrebaserat arbete enligt cirkelmodellen
  • förslag på olika sätt att arbeta med värdegrundsfrågor utifrån bokens dilemmatexter
  • kommentarer till varje text om hur du kan arbeta i klassrummet med både text och tillhörande övningar i övningsboken
  • förslag på hur bokens många hörövningar kan förberedas och följas upp
  • manus och lucktexter till alla hörövningar
  • läsförståelsefrågor till de skönlitterära texterna
  • extra övningar till varje kapitel för bland annat ordrepetition
  • repetitionstest till varje kapitel, med facit.

Bläddra i ett smakprov av lärarhandledningen.

Upptäck språket är ett läromedel för ungdomar som är relativt nya i Sverige och som arbetar mot målen i Svenska som andraspråk för årskurs 9. Upptäck språket passar såväl på grundskolans högstadium som på gymnasieskolans olika introduktionsprogram. Du får lärarhandledningen som en nedladdningsbar PDF.