Upptäck språket Lärarhandledning är här!

Författardoun Britt Klintenberg och Annette Pedersen hoppas att lärarhandledningen ska ge inspiration och stöd till dig som undervisar med Upptäck språket.

I lärarhandledningen till Upptäck språket hittar du:

  • facit till hela övningsboken
  • tydliga råd om att arbeta språkutvecklande
  • konkreta exempel på genrebaserat arbete enligt cirkelmodellen
  • förslag på olika sätt att arbeta med värdegrundsfrågor utifrån bokens dilemmatexter
  • kommentarer till varje text om hur du kan arbeta i klassrummet med både text och tillhörande övningar i övningsboken
  • förslag på hur bokens många hörövningar kan förberedas och följas upp
  • manus och lucktexter till alla hörövningar
  • läsförståelsefrågor till de skönlitterära texterna
  • extra övningar till varje kapitel för bland annat ordrepetition
  • repetitionstest till varje kapitel, med facit.

Bläddra i ett smakprov av lärarhandledningen.

Upptäck språket är ett läromedel för ungdomar som är relativt nya i Sverige och som arbetar mot målen i Svenska som andraspråk för årskurs 9. Upptäck språket passar såväl på grundskolans högstadium som på gymnasieskolans olika introduktionsprogram. Du får lärarhandledningen som en nedladdningsbar PDF.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration