Romantikens litteratur: Stagnelius och Nyberg

I det här avsnittet av Svenskpodden klassiker intervjuas Gunilla Hermansson, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon ger exempel på vad som kännetecknar romantikens litteratur och förklarar vilken betydelse poesin hade under epoken.

Gunilla presenterar två av den svenska romantikens främsta poeter, Erik Johan Stagnelius och Julia Nyberg, och berättar om deras liv och författarskap. I avsnittet läser hon även ur de dikter av Stagnelius och Nyberg som hon själv tycker allra mest om.

Ladda ner Uppgifter till avsnittet Romantikens litteratur: StagneliusNyberg.

Lyssna här!