Åsa Svedberg: ”Jag älskar att se när eleverna förstår något som har varit en utmaning för dem att lära sig.”

Rätten och samhället riktar sig till elever på gymnasienivå och är skriven av Konrad Lundberg och Åsa Svedberg som sammanlagt har mer än 75 års juridisk erfarenhet! Vi har tagit oss ett samtal med författarna för att lära oss mer om boken.

Rätten och samhället är en grundbok i juridik för gymnasieskolan i första hand men kan med fördel användas även på andra grundläggande utbildningar i ämnet offentlig rätt. Författarna bakom har en gedigen erfarenhet inom juridik. Åsa Svedberg har över 25 års erfarenhet som gymnasielärare i juridik och företagsekonomi och Konrad Lundberg har arbetat med juridik i ett drygt halvsekel. Bland annat har han undervisat på universitetsnivå, arbetat som domare i allmän domstol och haft egen byrå. Juridik på gymnasienivå är han inte heller främmande för.

- I 20 års tid har jag varit huvudansvarig för utformning och genomförande av Skol-SM i juridik – den årliga tävlingen mellan skolorna som har juridikinriktning, berättar Konrad.

Vad har varit den största utmaningen med att skriva boken?

- Utmaningen med att skriva en juridisk bok på gymnasienivå är att begränsa materialet till en hanterlig mängd utan att för den delen göra texten ofullständig och att förenkla språket men utan att tulla på betydelsen av innehållet. Att få vara med och skriva en bok är en extremt lärorik upplevelse, säger Åsa.

Bokens kapitel består av en introducerande text om rättsområdet samt en faktatext kopplat till lagrum, praktiska exempel och rättsfall. Varje kapitel kompletteras även med illustrationer, exempel, en omfattande övningsdel och sammanställningar.

Var kommer de många övningsexemplen ni använder ifrån?

- Jag älskar att se när eleverna förstår något som har varit en utmaning för dem att lära sig. För att få detta att inträffa så ofta som möjligt brukar jag berätta anekdoter och ta upp riktiga rättsfall för att förstärka deras förståelse i den teoretiska delen av kursen. Många av övningsexemplen i läroboken kommer från händelser som jag endera själv har upplevt, sett i någon rättegång eller hört från någon i min omgivning, berättar Åsa.

Berätta kort om upplägget i boken?

- Eftersom de som läser kursen inte nödvändigtvis har några juridiska förkunskaper, inleds boken med ett kapitel om juridik i allmänhet. Sedan följer en genomgång av de konkreta reglerna inom de områden som kursen täcker. Boken ger läsaren en förståelse för hur gällande lagar styr samhället, samtidigt som den skapar förståelse för juridiska begrepp som förekommer inom offentlig rätt och för det juridiska språket i allmänhet, säger Konrad.

Vilka tror ni har störst nytta av boken?

- Boken är i första hand avsedd för de lärare och elever som har kursen Rätten och samhället. Men boken kan med fördel användas även på andra grundläggande utbildningar inom offentlig rätt, på högskola, vuxenutbildning, studieförbund och YH-utbildningar. Boken är också intressant för alla som önskar vara allmänbildade eller vill få en djupare förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt och reglerat.

Ratten-samhallet_blogg-NY.jpg

Beställ ditt utvärderingsexemplar

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev missar du ingen information om kommande titlar eller utvärderingsexemplar!