Serie

Rätten och samhället

Rätten och samhället är ett läromedel med en tydlig verklighetsanknytning. Boken är skriven för gymnasieskolan kurs med samma namn.

series-hero image text

Om serien

Rätten och samhället

Juridik i teori och praktik.

Boken är skriven för kursen Rätten och samhället på gymnasieskolan men kan med fördel användas även på andra grundläggande utbildningar i juridik, till exempel på studieförbund och YH-utbildningar.

Rätten och samhället är en bok med verklighetsanknytning. Boken ger eleverna förståelse för hur gällande lagar styr samhället och för de juridiska begrepp som förekommer inom offentlig rätt. Stor vikt har lagts vid att läsaren ska känna sig bekväm med det juridiska språket.

Huvudboken

Det första kapitlet behandlar juridik i allmänhet och är skrivet för att underlätta förståelsen för resten av boken. Varje kapitel inleds med kapitlets syfte och innehåller en laguppställning över relevant lagstiftning på området. I varje kapitel finns också en intervju som illustrerar hur det rent praktiskt kan vara att arbeta inom just det juridiska området. Faktatexten kompletteras med bilder, illustrationer och modeller för att ytterligare befästa elevernas kunskaper.

Huvudboken finns även som onlinebok. Den är främst till för de elever som behöver extra stöd i sitt lärande.

Övningsuppgifterna

Varje kapitel avslutas med övningsuppgifter av olika slag och svårighetsgrad. Till exempel finns tankekartor, instuderingsfrågor, lagtextövningar och problemlösningsuppgifter, men även rättsfallsövningar och rättsfilosofiska frågor. Rättsfallsövningarna tränar eleverna att lösa problem med hjälp av juridisk metod och de rättsfilosofiska frågorna hjälper eleven att se sambandet mellan etik och moral i samhället. Övningsdelen avslutas med ett korsord som underlättar inlärningen av de grundläggande juridiska begreppen inom området.

Lärarstöd

Till läromedlet finns även ett fullmatat lärarstöd. Lärarstödet innehåller:

  • Powerpoint-presentationer,
  • pedagogiska tips,
  • lösningar och kommentarer till bokens alla övningsuppgifter,
  • mallar för juridiska dokument,
  • prov med bedömningsunderlag,
  • länksamling, med mera.

Boken ger läsaren en förståelse för hur gällande lagar styr samhället, samtidigt som den skapar förståelse för de juridiska begrepp som förekommer inom offentlig rätt.

Konrad Lundberg, författare

Onlinebok

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling men fungerar bäst på en dator. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus. Med Onlineboken kan eleverna:

  • zooma innehåll,
  • visa innehåll som en sida eller som ett uppslag,
  • välja fullskärmsläge,
  • spela upp texten med hjälp av inlästa ljudfiler.

Författare

Åsa Svedberg har drygt 25 års erfarenhet som gymnasielärare i juridik och företagsekonomi på gymnasiet. Hennes utgångspunkt är att eleverna lär sig bäst när det teoretiska innehållet kan kopplas till verkliga händelser och rättsfall, vissa upplevda av författaren själv.

Konrad Lundberg har drivit juridisk byrå, varit domare i allmän domstol och nyligen doktorerat i juridik. Större delen av yrkeslivet har han ägnat åt att undervisa i juridik på universitetsnivå. Konrad har också varit ansvarig för utformning och genomförande av Skol-SM i juridik för gymnasiet.

Läs en intervju med författarna

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga