Rätten och samhället

Om serien

Juridik i teori och praktik

Boken är skriven för kursen Rätten och samhället på gymnasieskolan men kan med fördel användas även på andra grundläggande utbildningar i juridik, till exempel på studieförbund och YH-utbildningar.

Rätten och samhället är en bok med verklighetsanknytning. Boken ger eleverna förståelse för hur gällande lagar styr samhället och för de juridiska begrepp som förekommer inom offentlig rätt. Stor vikt har lagts vid att läsaren ska känna sig bekväm med det juridiska språket.

Dela Rätten och samhället: