Författare

Åsa Svedberg har drygt 25 års erfarenhet som gymnasielärare i juridik och företagsekonomi på gymnasiet. Hennes utgångspunkt är att eleverna lär sig bäst när det teoretiska innehållet kan kopplas till verklige händelser och rättsfall. I boken finns det därför gott om sådana exempel, en del till och med upplevda av författaren själv.

Konrad Lundberg har drivit juridisk byrå, varit domare i allmän domstol och nyligen doktorerat i juridik. Större delen av yrkeslivet har han ägnat åt att undervisa i juridik på universitetsnivå. Konrad har också varit ansvarig utformning och genomförande av Skol-SM i juridik för gymnasiet.