Privatjuridik

Om serien

Boken är både lättläst och pedagogisk. Svåra juridiska begrepp förklaras med hjälp av översikter ( modeller) och tydliga exempel från verkligheten.

Denna tredje upplaga är uppdaterad utifrån nu gällande lagar och regler. Boken har också uppdaterats med aktuell statistik.

Till läromedlet finns ett omfattande lärarstöd, med bland annat lösningsförslag och kommentarer till bokens arbetsuppgifter.

Dela Privatjuridik: