Ett helt yrkesliv med vård och omsorg i fokus

Läs vår intervju med sjuksköterskan med specialisering inom psykiatri som blev vårdlärare och läromedelsförfattare. Sonja Svensson Höstfält har tidigare givit ut böckerna Specialpedagogik 1 och 2 och är nu aktuell med en av höstens nya titlar, nämligen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1.

Sonja Svensson Höstfält började tidigt att arbeta inom vården. Hon fastnade för den psykiatriska vården och när hon senare utbildade sig till sjuksköterska så var specialisering inom psykiatri ett självklart val. Efter många år inom vårdyrket, främst inom den slutna vården och senare i samband med psykiatrireformen, i kommunen, valde Sonja att utbilda sig till vårdlärare.

Sedan dess har hon till största delen arbetat som lärare på Vård-och omsorgsprogrammet med vuxna elever. Parallellt har hon även jobbat med fortbildning och handledning av personal från vitt skilda verksamheter inom omsorgsområdet.

Du är numera pensionär, men arbetar fortfarande som vårdlärare på deltid och är nu aktuell med en ny bok. Var hämtar du din energi?

- Haha ja, för att koppla av läser jag mycket skönlitteratur, reser en del och sjunger i kör.

Vilka tror du har störst nytta av din bok?

- Boken Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 är avsedd för Vård- och omsorgsprogrammet och kursen, med samma namn, är obligatorisk. Men boken kan med stor nytta även användas som studiematerial i fortbildning för personalgrupper där det finns personer som inte har läst specialpedagogik eller kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning.

Kan du berätta kort om boken, dess upplägg och innehåll?

- Absolut, övergripande kan jag berätta att boken består av nio kapitel som samtliga är kopplade till ett eller flera centrala innehåll, det vill säga det ämnesinnehåll som eleven ska få möta i undervisningen, berättar Sonja. Inledningsvis redovisas och förklaras de bärande begreppen. I anslutning till varje avsnitt finns några korta frågor för att repetera innehållet och i slutet av varje kapitel finns ännu fler frågor och reflekterande uppgifter. Det finns också en sammanfattning i slutet av varje kapitel.

- För att gå in på den mer i detalj, fortsätter hon, så handlar första kapitlet om hur synen på människor med funktionsnedsättning har förändrats över tid. I de följande två kapitlen redovisas barnets utveckling och hur våra funktionsförmågor utvecklas. Därefter behandlas några typer av funktionsnedsättningar med fokus på de intellektuella och fysiska. Kapitel 4 har fokus på professionellt förhållningssätt och i kapitel 5 behandlas olika styrdokument såsom lagar och FN:s deklarationer. Följande två kapitel, 6 och 7, beskriver olika typer av hjälpmedel. Avslutningsvis handlar kapitel 8 om relationer och kapitel 9 beskriver hur genomförandet av arbetet kan gå till. Här finns också ett antal övningsexempel att arbeta vidare med samt en planering som kan vara bra även i kommande kurser.

Om Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

Det nya ämnet Funktionsförmåga och funktionsnedsättning ska bidra till kunskap om människans utveckling och om tänkbara konsekvenser av en funktionsnedsättning. Både böckerna och kursen handlar därför om bland annat likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet.

Mer information om Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 hittar du här

Mer information om Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 hittar du här

Beställ ditt utvärderingsexemplar av böckerna här