Serie

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 är läromedlet för dig som önskar att dina elever ska få med sig maximalt med avgörande kunskaper inom ämnet ut på APL och in i yrkeslivet!

series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

Det nya ämnet Funktionsförmåga och funktionsnedsättning ska bidra till kunskap om människans utveckling och om tänkbara konsekvenser av en funktionsnedsättning. Både boken och kursen handlar därför om bland annat likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet.

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Bokens syfte är att ge eleverna insikt i den historiska bakgrunden, hur barn och unga utvecklas, vanliga funktionsnedsättningar och deras konsekvenser samt hjälpmedel och förhållningsätt som underlättar och stödjer arbetet.

Utöver detta behandlar boken lagstiftning, kommunikation och relationer. Strukturen i boken stöttar eleverna och varje kapitel innehåller kontrollfrågor som kan användas under läsningen, tydliga sammanfattningar och övningsuppgifter.

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 är avsedd för Vård- och omsorgsprogrammet men kan lika gärna användas för andra utbildningar inom ämnet.

Boken innehåller följande kapitel:

  1. Den historiska utvecklingen
  2. Barn och ungas utveckling
  3. Funktionsnedsättningar och deras konsekvenser
  4. Förhållningssätt
  5. Lagar och andra bestämmelser
  6. Hjälpmedel och pedagogiska arbetssätt
  7. Kommunikation – på många sätt
  8. Relationer – möjligheter och svårigheter
  9. Planering av insatser

Övningsmästaren

På Övningsmästaren.se finns bokens texter som ljudfiler och övningar till alla bokens avsnitt. Övningarna hjälper eleverna att repetera det som de läst och att träna på centrala ord och begrepp. Övningsmästaren är kostnadsfritt och kräver ingen inloggning.

Läs mer om Övningsmästaren

Digitalt

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 finns som en heldigital lösning i Kampus. Den heldigitala versionen innehåller en kopia av den tryckta boken, en reglerbar uppläsningsfunktion med textmarkör, en inbyggd översättningsfunktion till valfritt språk, ord- och begreppslistor och självrättande kapiteltester med flervalsfrågor.

Läs mer om Kampus
Skolbesök för presentation av digitalt läromedel | Sanoma Utbildning

Onlineböcker

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 finns tillgänglig som onlinebok. Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken.

Läs mer om våra onlineböcker

Film

I filmen finns fördjupande information om serien Funktionsförmåga och funktionsnedsättning.

Författare

Sonja Svensson Höstfält är legitimerad sjuksköterska med specialisering inom psykiatri och har lång erfarenhet efter många år i yrket. Sonja är också utbildad vårdlärare och har undervisat i vårdämnena inom vuxenutbildningen under flera år. Utöver detta har hon även arbetat med fortbildning och handledning av personal från vitt skilda verksamheter inom omsorgsområdet.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget