Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Om serien

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 inleds med frågor om det professionella tänkandet. Detta för att understryka hur viktigt det är att tänka utifrån individer istället för diagnoser.

Dela Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2: