Möt Synnöve Carlsson författare till Matte Direkt

Nu finns Matte Direkt i sin tredje upplaga. Vi har träffat en av författarna – Synnöve Carlsson.

Sedan 2001 har Matte Direkt engagerat elever och hjälpt dem att uppnå målen i matematik. Med läromedlet kan elever i grundskolans alla åldrar omfamna och lära sig matematik utifrån sina egna förutsättningar. Synnöve Carlsson är en av författarna till Matte Direkt och fick 2019 ta emot det ärofyllda Lärkanpriset för sina insatser.

– Det var så roligt, säger Synnöve. Det kändes som ett viktigt erkännande.

MatteDirekt7-9-580x255.png

Matte Direkt – läromedel för högstadiet

Matte Direkt har ett elevnära tilltal och en väl beprövade struktur och fokus på problemlösning, resonemang och kommunikation.

- Det gäller att göra ämnet intressant, säger Synnöve. Varje elev ska känna; jag kan klara detta, jag kan lyckas. Men de ska också bli utmanade. Synnöve tror på ett klassrum där elever och lärare jobbar tillsammans.

– Läraren bör leda genomgångar och diskussioner med eleverna, säger hon. Sedan är det så klart viktigt att eleverna får arbeta individuellt eller tillsammans med bokens uppgifter. Varje kapitel i Matte Direkt innehåller flera kurser på olika nivåer, alla med tydliga genomgångsrutor anpassade för nivån. I de flesta skolor ökar spännvidden mellan elevernas kunnande i matematik, vi har därför förstärkt varje kurs och de är alla parallella med varandra. Det är alltså lätt att hålla klassen samlad inom ett kapitel. Den enklare blå kursen står på helt egna ben och de svarta sidor som avslutar varje kapitel är en rejäl utmaning för eleverna. Det är viktigt att ge stimulans även till de elever som är högpresterande.

Lärarguiden hjälper läraren

Synnöve betonar den röda tråden för Matte Direkt, att vara ett läromedel som hjälper både elever och lärare.

– Läraren är central, säger Synnöve. Läraren måste få de verktyg som behövs för att leda, inspirera och få eleverna att jobba. Därför har vi byggt upp en bok som hjälper lärarna att göra matematiken intressant. Till lärarens hjälp finns en lärarguide, ett material som pekar ut kritiska punkter och ger lärarna didaktiska tips. Med guiden kan de även arbeta formativt med hjälp av start- och slutuppgifter. Syftet är att göra lärarens vardag enklare.

– Vi vill ge lärarna stöd, säger Synnöve. De har lite tid till att planera undervisningen och på många skolor ökar andelen obehöriga lärare. Boken har en tydlig struktur med genomgångsrutor som är anpassade för respektive kurs inom kapitlet. Sedan är Lärarguiden direkt kopplad till varje uppslag i boken, med beskrivningar hur man kan starta och avsluta en lektion och vad uppslaget har för lärandemål.

Lärarguiden hjälper också läraren att vara uppmärksam på vanliga missuppfattningar. Till läromedlet finns även många arbetsblad, aktiviteter och förslag till prov - både skriftliga och muntliga. Vi vill verkligen serva lärarna med material.

Heldigitalt läromedel eller blended learning

Det finns även en heldigital interaktiv version av Matte Direkt. I den finns ett stort antal digitala verktyg, aktiviteter och övningar. Som lärare kan du välja din egen mix av digitala och tryckta läromedel för att arbeta blended learning. När du köper Matte Direkt Digital får du tillgång till ditt digitala läromedel i plattformen Kampus.

– Det är kombinationen som är så bra, säger Synnöve. Boken är den viktiga basen, medan det digitala materialet har unika förutsättningar att presentera delar av materialet på ett sätt som skapar en bättre inlärning av matematiken.

En mattebok är mer än bara siffror

Att Matte Direkt blivit så populär beror inte bara på dess pedagogiska värden. Synnöve belyser vikten av rätt tilltal och att ett läromedel måste få vara vackert.

– Det ska både kännas och synas att vi synliggör matematiken på ett inspirerande sätt. Vi vill ha ett direkt språk och nära tilltal till eleverna så att de känner sig sedda och inspirerade, och bilderna ska ge stöd till själva matematiken, inte bara vara utsmyckning. Matte Direkt ska vara en tilltalande bok med fina toner, där varje uppslag har en harmoni och färger som pratar med varandra. Vi har lagt mycket tid på att göra en välskriven och vacker bok. Det är med respekt för både elever och lärare, avslutar Synnöve.

Vill du veta mer om digitala läromedel och är nyfiken på vår digitala plattform Kampus så är du väkommen att kontakta vår kundservice eller boka ett skolbesök för att få hjälp och mer information.