¡Qué bien!-serien: "Den är som en karamell"

Det här är berättelsen om två språkentusiaster som hade turen att bli lärarkollegor på samma skola i Arvika och tillsammans bestämde sig för att skapa ett nytt, modernt läromedel i spanska för åk 6-9. Resultatet blev ¡Qué bien!-serien, ett sprudlande färggrant läromedel som fokuserar på att ge eleverna möjlighet att utveckla förmågorna tala, skriva, läsa och lyssna på ett lustfyllt sätt, allt med utgångspunkt i Lgr 11 och vår samtid.

Malin Östervald och Ulrika Thalin hade båda arbetat som språklärare i många år när de började konstruera egna färdighetsprov för sina elever eftersom de upplevde att det inte fanns några bra tester i de olika förmågorna, utan endast grammatikprov. Året var då 2010 och med 2011 års nya läroplan ökade intresset för den här typen av färdighetsprov. De blev tillfrågade av Karlstad Universitet att föreläsa under Språkdagarna, vilket de gjorde, och nånstans där sattes bollen i rullning mot ett blivande författarskap av läromedel. Malin och Ulrika hörde själva av sig till Sanoma Utbildning och färdighetsproven blev sedermera Vale Färdighetsprov 7-9.

- Det var färdighetsproven för Vale som gav oss möjligheten att vara med på ¡Qué bien!-resan, berättar Ulrika.

- Som första steg hade vi ett par dagars kick-off tillsammans med redaktörerna då vi tillsammans drog de stora penseldragen för bokserien, fortsätter Malin. Dagarna resulterade i en hel vägg med gula post-it för de olika årskurserna och till stor del har vi faktiskt hållit oss till den ursprungliga planeringen, berättar hon. Vi startade upp med !Qué bien! 7. Till den hade vi en spansk medförfattare, Javier Guirado Rojas, och från 8:ans bok och framåt har vi haft argentinskan Mariela Solé Prieto med oss som medförfattare och språklig granskare.

Vad upplevde ni som den största utmaningen med att författa läromedelslitteratur i språk?

- Den stora utmaningen är att få med som mycket som möjligt utan att det blir FÖR mycket, berättar Malin. Man måste tänka på ordförrådet. Det får inte bli för stor ordlista till texterna. Efter att ha arbetat som spansklärare i ett antal år finns det sådant som man har saknat och som man har lagt till själv. Nu hade vi ju helt plötsligt möjligheten att påverka!

- Den största utmaningen för mig var att se helheten (åk 6-9) från ett fågelperspektiv, menar Ulrika. Att få en överblick och se stegringen i de olika årskurserna, att så att säga se de större pusselbitarna. Att undvika att luras in i att gå till detaljer i texter, fraser och grammatik.

Alla förmågor är lika viktiga

Vad särskiljer ¡Qué bien!-serien jämfört med andra läromedelsserier i spanska?

- Vi tycker att vi har ett läromedel som ger eleverna ett bra bildstöd till texterna, berättar Malin. Boken jobbar mycket med ”gratisord” (ord som liknar svenskan eller engelskan), har en tydlig struktur och progression. Det finns många hörövningar. Vi har också många övningar för att öva kommunikation genom att tala och skriva.

- Alla förmågor tränas och är lika viktiga, tillägger Ulrika. Lärarhandledningen är gedigen med förslag på arbetsgång till läraren. Där finns också tips på rörelselekar med språket i fokus. Färdighetsproven är en stor hjälp för lärarna i bedömningen, fortsätter hon. Lärarna ska kunna använda dessa för att testa av förmågorna och därmed på ett ”enkelt” sätt kunna ge eleverna formativ återkoppling samt en summativ bedömning i slutet av terminen.

Den stora spansktalande världen

¡Qué bien! textböcker består av 4 ”Unidades” med 3 kapiteltexter på samma tema och en naturlig stegring. Till varje Unidad finns också en ”Soltext” för elever som arbetar snabbt och vill lära sig mer och dessutom ett realiaavsnitt. Genomgående i alla böckerna är en tematext om den spansktalande världen till varje unidad. Även dessa texter har övningar i övningsboken och lärarhandledningen.

- Vi har varit noga med att alla delar i den stora spansktalande världen ska få plats, berättar Ulrika, vilket många lärare efterfrågat. Via enkäter som delats ut under läromedelskvällar har vi fått ta del av vad lärare önskar i ett nytt läromedel. Just att få med ett brett spann av hela den spansktalande världen var något lärare saknade i andra läromedel.

Formgivning som del av lärandet

Det första som slår en när man håller i en ¡Qué bien!-bok är ändå de vackra, färggranna bilderna, skapade av Camilla Atterby, grafisk formgivare och illustratör. Malin berättar att de redan i planeringsstadiet för serien önskade att den just skulle bli vacker, färgglad och stimulera lusten att lära.

- Camilla är en oerhört lyhörd och duktig illustratör och ”layoutare” som har lyssnat på vad vi tycker är viktigt och vill förmedla till våra läsare, berättar Malin.

Que-bien_festival_illustration.jpg
Illustrationerna är skapade av Camilla Atterby

Ni nämnde att ¡Qué bien! har ett bra bildstöd till texterna. Vilken betydelse har illustrationerna i serien?

- Illustrationerna hör ihop med texterna vilket är otroligt viktigt i arbetet med lässtrategier, säger Ulrika. Inför en ny text skapar man som lärare tillsammans med eleverna en förförståelse av texten bland annat genom att titta på och diskutera bilderna för att få en uppfattning om vad texten kan tänkas handla om, menar hon. Som sagt, illustrationerna är av stor vikt för att lära sig spanska på ett lustfyllt sätt.

- Vi tycker att böckerna är oerhört fina och då inte bara textboken utan även övningsboken som även den är tryckt i färg, säger Malin. En kommentar som jag ofta får är att den är som en karamell, att man blir sugen på att börja läsa spanska bara av att titta på boken. Sådana kommentarer gör mig extra glad då just detta har varit en målsättning.

Que-bien-serien.jpg

Mer om ¡Qué bien!

¡Qué bien! är ett nytt basläromedel i spanska med utgångspunkt i Lgr11, avsett för årskurs 6, 7, 8 och 9. Serien innehåller intresseväckande texter med en härlig layout. Övningarna är varierade med en naturlig språklig progression.

Läs mer om ¡Qué bien! här