Serie

Qué bien

¡Qué bien! är ett basläromedel i spanska för årskurs 6–9, som följer de reviderade kursplanerna Lgr 22. ¡Qué bien! innehåller intresseväckande texter och har en färgsprakande layout.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Qué bien

¡Qué bien! består av textbok och övningsbok för åk 7–9 och allt-i-ett-bok för åk 6. Till alla årskurser finns dessutom ett rikt lärarmaterial med mängder av extrauppgifter samt färdighetsprov som testar förmågorna läsa, skriva, höra, tala och interagera.

Med ¡Qué bien! får du:

  • Intro i form av en hörövning inför varje text
  • Varierande texter med elevnära innehåll
  • Färgglada illustrationer som stödjer förförståelsen
  • Många hörövningar inspelade med olika dialekter
  • Grammatikgenomgångar med kommunikativt fokus
  • Spel, lekar och sånger
  • Ett rikt lärarmaterial för individualisering
  • Färdighetsprov som testar förmågorna efter varje kapitel

Mer om serien

Allt i ett-bok i åk 6

Till årskurs 6 finns en allt-i-ett-bok där eleven kan läsa texter, svara på frågor och göra uppgifter direkt i boken. Den har ett lekfullt och färgglatt uttryck och innehåller förutom texter och övningar även sånger och spel. Fokus ligger på glädje och kommunikation och texterna stöds av rikligt med illustrationer och foton för att ge eleverna förförståelse och underlätta inlärningen.

QueBien-textbook6uppslag-580x435px.jpg

Boken, som är anpassad efter Lgr 22, består av fyra kapitel med vardera tre huvudtexter och en realiatext, även den på enkel spanska. I övningarna tränas förmågorna; läsa, skriva, lyssna och prata på olika sätt. I slutet av boken finns extratexter för de elever som behöver ytterligare utmaningar.

Textboken

Textboken består av fyra kapitel. Varje kapitel innehåller fyra texter samt ett avsnitt som handlar om den spansktalande världen. Realiatexterna behandlar både Spanien och Latinamerika och är skrivna på enkel spanska. Texterna i varje kapitel har en naturlig språklig progression och är rikt illustrerade för att främja förförståelsen. Innehållet i texterna är avsedda att väcka intresse och lust att lära sig spanska. Den fjärde kapiteltexten, soltexten, är en text som uppmuntrar till självständigt arbete och riktar sig till de elever som vill ha ytterligare utmaningar. Efter varje kapiteltext finns en resurssida, ¡Mira!, där nya språkliga moment uppmärksammas och tränas muntligt i kommunikativa övningar. På utfällbara flikar på pärmens insida finns viktigt ordförråd och verbtabeller lättillgängligt.

QueBien-textbook7uppslag-580x435px.jpg

Övningsboken

Upplägget i övningsboken är tydligt och följer en väl genomarbetad struktur. Varje kapiteltext inleds med hörövningen "Antes de empezar" där eleverna introduceras till kommande tema. Dessa hörövningar är enkla för att eleverna ska känna att de kan förstå en hel del redan innan de börjar arbeta med temat. Därefter följer övningar kring innehållet i texten samt ordförråd och grammatik. Muntlig kommunikation uppmuntras och eleven övas kontinuerligt i att använda sig av strategier för kommunikation. Varje delkapitel avslutas med hörövningar samt uppgifter som tränar den kommunikativa förmågan.

QueBien-OB8uppslag-580x435px.jpg

Lärarhandledning och ljudfiler

I lärarhandledningen finns metodiska tips och förslag på lektionsgenomgångar samt kopieringsunderlag. Många av kopieringsunderlagen har kommunikativt fokus, såsom info gaps övningar där eleverna gemensamt ska lösa en uppgift muntligt.

Efter varje kapitel finns självutvärderingar som testar grammatik och ordkunskap och färdighetsprov som testar de olika förmågorna. Till många av proven finns ett A4 där eleverna får stöd i hur de kan träna inför provet. Därefter följer proven i de olika förmågorna och sist en matris för formativ bedömning och återkoppling. Dessa används för att följa elevernas nivå och individuella utveckling samt ger stöd inför bedömning och betygsättning. Ljudfilerna till textbokens texter finns på övningsmästaren.se och till övningsboken i lärarens ljudfiler, som säljs separat. Ljudfilerna är inspelade med många olika dialekter för att eleverna ska få möta spanska från hela språkområdet. Både lärarhandledningen och lärarens ljudfiler säljs som digitala licenser och läraren har ett år på sig att ladda ner materialet och kan sedan fortsätta använda det följande läsår.

Vi har varit noga med att alla delar i den stora spansktalande världen ska få plats, vilket många lärare efterfrågat.

Ulrika Thalin, medförfattare till ¡Qué bien!

Digitala komplement

Övningsmästaren

Eleverna kan lyssna på texterna och träna ord och fraser på Övningsmästaren.se. Där finns även mänger av övningar för individuell träning av grammatik och ordförråd kopplat till varje kapitel. Materialet är kostnadsfritt och fungerar lika bra på dator som på surfplatta och mobiltelefon.

Läs mer om Övningsmästaren

Alva

För att lyssna på texterna i boken kan eleverna välja att använda appen Alva. En sida i boken scannas och ljudfilen kommer upp automatiskt. Appen finns att ladda ner gratis där appar finns. Sök efter ”Alva Sanoma Utbildning”.

Läs mer om Alva

Digitalt

¡Qué bien! digital är ett heldigitalt läromedel som finns i plattformen Kampus och har samma populära texter och övningar som den tryckta förlagan. Text- och övningsbok finns samlat och ljudfilerna ligger på varje sida, både till texter och övningar. Som lärare har du också tillgång till lärarhandledningen i samma vy. Genom digitalt arbete har eleverna tillgång till sin lärobok både i skolan och hemma och du kan enkelt följa deras progression och ge återkoppling i översikten som finns i lärarlicensen. Färdighetsproven från lärarhandledningen finns som utskriftsbara PDFer.

Läs mer om ¡Qué bien! digital

Webbinarium

Läromedelsförfattarna Malin Östervald, Ulrika Thalin och Mariela Solé Prieto presenterar läromedelsserien i spanska ¡Qué bien! 6–9 och dess uppbyggnad i tryckt och digital form.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget