¡Vale!

Om serien

¡Vale!

¡Vale! är ett läromedel i spanska där eleven möter språket på ett lekfullt och inspirerande sätt genom en måttfull progression och många, variationsrika övningar. I alla delar av ¡Vale! finns möjlighet för lärare och elever att välja olika nivåer efter intresse och förmåga.

Textböckerna

Eleven möter olika sorters texter. Vardagliga teman varvas med realia, sånger och ramsor. I slutet av varje bok finns Español para todos, några uppslag i tidningsformat, som ger ett mer autentiskt intryck. ¡Vale! 8 och 9 innehåller dessutom ett antal längre extratexter. Textböckerna innehåller styckeordlistor och ett utförligt grammatikavsnitt till respektive nivå. Ljudfiler med inspelningar av bokens texter för elevens egna studier finns på elevcd samt på www.ovningsmastaren.se .

Övningsböckerna

Övningsböckerna följer textböckernas upplägg. Med jämna mellanrum finns repetitionsavsnitt, vilket ger ytterligare möjlighet till individualisering och anpassning. Eleverna uppmanas på ett tidigt stadium att fundera över hur de lär sig och får prova på olika inlärningsknep. Längst bak återfinns alfabetiska ordlistor. (I ¡Vale! 6 ligger de i textboken.)

Lärarhandledningarna

Lärarhandledningen till respektive nivå är en guldgruva av metodiska tips och innehåller en stor mängd kopieringsunderlag samt färdiga prov. Här återfinns även manus till samtliga hörövningar.

Elevfacit/Lärarljud

Till alla delar i serien finns ett separat elevfacit och en lärar-cd/ljudfiler online där samtliga texter i textboken samt hörövningarna i övningsboken finns inspelade.

¡Vale! Färdighetsprov

¡Vale! Färdighetsprov är ett komplement till ¡Vale! Nu kan du tack vare detta material fortsätta arbeta med ¡Vale! men samtidigt utföra prov som testar de olika förmågorna; höra, läsa, skriva och prata anpassade efter bokens innehåll. Med färdighetsproven kan du som lärare hålla koll på att dina elever når målen, följa deras individuella utveckling och ge dem återkoppling.

I ¡Vale! Färdighetsprov finns:

  • 4-5 test för varje förmåga: Hablar, Escuchar, Leer och Escribir. Testen ligger jämnt fördelade över läsåret. Det finns en rekommendation om efter vilket kapitel varje delprov passar in, men du som lärare avgör naturligtvis själv vad som passar dig och dina elever. Fördelningen underlättar din planering och avdramatiserar provsituationen för eleverna. På detta vis blir färdighetsproven både en avstämning och en inlärningssituation. Till varje prov finns en angivelse för ungefärlig tidsåtgång.
  • Uppgifter som kräver helhetssyn, fördjupning och utvidgning i enlighet med de nya kursmålen, vilket ger eleven möjlighet att nå en högre nivå. Dessa uppgifter markeras tydligt i materialet, så att både du som lärare och eleven får en medvetenhet om vad som krävs.
  • Bedömningshjälp. Med materialet följer bedömningsmatriser. Utifrån bedömningen kan du dessutom kartlägga elevens styrkor och utvecklingsbehov och upprätta en plan för fortsatt övning. Till de produktiva delarna Hablar och Escribir finns en specifik matris till varje delprov. Till de receptiva delarna Escuchar och Leer finns förslag på svar som motsvarar högre nivåer.
  • Kommentarer till proven, tankar kring rättning och bedömning. Kamratbedömning och annat matnyttigt under fliken Lärarmaterial.

Provmaterialet säljs som skollicens. När du fått din inloggning har du tillgång till samtliga prov i pdf-format. Du väljer själv vad och hur mycket du skriver ut. Hörövningarnas ljudfiler är nedladdningsbara, men går också självklart att lyssna på direkt från datorn.