Kurslitteratur för SFI

Språkvägen är en serie kurslitteratur för SFI kurs A, B, C och D som bygger på aktuell forskning utifrån modern pedagogik.

När du lär dig ett nytt språk är det bra att;

  • först lyssna på språket,
  • sedan tala
  • för att till sist skriva och läsa

Precis så arbetar du med Språkvägen. Du arbetar enligt samma turordning i varje kapitel. Utgångspunkten är alltid en längre text med tillhörande övningar där du ska lyssna, tala, skriva och läsa. Det finns också kompletterande skriv- och grammatikövningar till varje kapitel i lärarhandledningen. Boken har en övergripande tydlig struktur. Dessutom inleds varje kapitel med en tankekarta (se bild nedan) med bilder att samtala utifrån, som gör att den studerande känner igen sig när man väl börjar läsa. Boken erbjuder läsaren olika texttyper och bygger på genrepedagogiken.

Språkvägen tankekarta Sanoma Utbildning

Alla texter i Språkvägen är tagna ur verkligheten, något som är unikt och skapar en helt annan relation till texten och uppgifterna. Texterna handlar om allt från kärlek till klädbibliotek till att bo i kollektiv och är ämnade att skapa ett ökat intresse från läsaren och glädje på vägen till sitt nya språk.

Sanoma Utbildning som ger ut Språkvägen för SFI har tagit fram en webbapp som är kostnadsfri att använda. I den kan eleven lyssna på och se alla ord från ordlistorna som finns i Språkvägen.

Nedan finner du en överblick på var du hittar ljudfiler till Språkvägen för respektive bok.

Språkvägen ljudfiler

Träna med Övningsmästaren.se - inlästa kapitel

På övningsmästaren hittar du ljudfiler (inlästa kapitel) på Språkvägen för varje SFI kurs:

Språkvägen ljudfiler för:

A

B

C

D

Träna med Språkvägen.se för SFI

För dig som går SFI kurs och vill träna mera med din mobil, använd då språkvägen.se där du kan lyssna och titta på bilder, men också träna på ord från varje kapitel.

Öva Språkvägen för SFI kurs B

Öva Språkvägen för SFI kurs B

Öva Språkvägen för SFI kurs C

Öva Språkvägen för SFI kurs C

Öva Språkvägen för SFI kurs D

Öva Språkvägen för SFI kurs D

Läs mer om Språkvägen

Språkvägen ljudfiler lärarhandledning

Språkvägen - för SFI kurs B, lärarhandledning hörförståelse

Språkvägen - för SFI kurs C lärarhandledning hörförståelse

Språkvägen – för SFI kurs D, Lärarhandelningen Hörförståelse