Våra läromedel i fysik

Här hittar du läromedel för fysik för olika nivåer och syften. Våra läromedel i fysik inkluderar läroböcker, övningsböcker, träningshäften och fysikböcker för fördjupning. Här hittar du även digitala läromedel i fysik!

Högstadiet (Åk 7-9)

För fysik i högstadiet hittar du bland annat läroboken Fysik Direkt. Fysikboken lägger stort fokus på hållbar utveckling, och är uppdelad i 6 olika kapitel med väl valda illustrationer som ökar elevernas förståelse och ger inspiration till att djupdyka i fysikens värld. Till boken Fysik Direkt finns även lärarmaterial och en lärarguide som du som lärare kan ta inspiration ur i din undervisning för varje delkapitel.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration