Fysik för årskurs 7-9

Vårt utbud av läromedel i fysik för åk 7-9 består av såväl tryckt form som digitalt, vilket gör att du kan anpassa utifrån det du föredrar mest. Här kan du läsa mer om våra läromedel för fysik i högstadiet.

Sanomas läromedel för fysik i högstadiet ger eleverna samhällsaktuella ämnen och frågeställningar som väcker intresset och konkretiserar fysiken för eleven. Det i sin tur bidrar till en bättre inlärning samtidigt som lärmomedlen har spännande utmaningar. Eleverna får blanda såväl praktiska laborationer som mer teoretiska fördjupningsuppgifter.

Fysik Direkt

Läromedlet Fysik Direkt är en serie som är utvecklad för elever i högstadiet med utgångspunkt i svenska läroplanen Lgr22. Läromedlet består av såväl tryckt format som en digital version, men där samtliga har samma av innehåll. Serien har lättillgängliga texter som underlättar inlärningen för eleverna i kombination med att den uppmuntrar eleverna till diskussion. Läromedlet består av elevbok, lärarguide och onlineboken.

Fysik Direkt Elevbok

Elevboken i Fysik Direkt syftar till att väcka intresset hos eleverna i högstadiet. Läromedlet innehåller levande texter med lättläst språk och med ett tydligt fokus som även gör det enkelt för dig som lärare att planera lektionerna och undervisningen. Genom olika uppgifter kan eleverna tillsammans diskutera fysikens grundläggande delar och samtidigt öppna upp för det kritiska tänkandet. Fysikboken kombinerar illustrationer ihop med bilder för att underlätta inlärningen ytterligare. Läromedlet ämnar även att lyfta samhällsaktuella frågor och dilemman genom att ha ett genomgående fokus på hållbar utveckling och miljö.

I Fysik Direkt onlinebok får du läromedlet i digital form som ger eleverna interaktiva övningar i plattformen Kampus.

Fysik Direkt Lärarguide

Fysik Direkts lärarguide ger ett stöd som bygger på ämnen från varje delkapitel i elevboken. I lärarstödet kan du som lärare få tips och knep för hur du kan lägga upp undervisningen. Du kan bland annat få stöd och inspiration för hur du kan inleda varje kapitel, men även hur du kan lyfta fram hållbarhetsfrågor, fördjupa kunskapen och utveckla det kritiska tänkandet hos eleven.

Dessutom finns PDF-format i Fysik Direkts lärarmaterial där du kan få olika förslag på vad för laborationer, prov och aktiviteter du kan använda dig av i undervisningen. Med PDF-materialet i kombination med lärarguiden blir det enklare att göra bedömningen på eleverna och få ut det yttersta ur undervisningen på ett intresseväckande plan.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration