60 regelbundna verb i svenskan, upplaga 1

Om serien

En arbetsbok i svenska med enkel och tydlig layout, små steg i ökningen av övningarnas svårighetsgrad och många möjligheter att befästa varje steg.

Dela 60 regelbundna verb i svenskan, upplaga 1: