Serie

Champ F-3

Engelska är ett roligt och omtyckt ämne. Champ F-3 innehåller medryckande sånger och ramsor, lärorika texter och övningar som engagerar och motiverar eleverna. De fantasifulla illustrationerna lockar till roliga och språkutvecklande samtal.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

För dig som lärare

I samband med att Lgr22 börjat gälla höstterminen 2022 har vi gått igenom innehållet i den nya kursplanen i engelska och jämfört med innehållet i Champ F–3.

Det är inte så stora förändringar så lärare och elever kan fortsätta arbeta med materialet och vara trygga med att allt innehåll i Lgr22 behandlas. De uppdateringar som gjorts är i Lärarhandledningarna och finns för nedladdning nedan.

Ändringar för Lärarhandledning årskurs F-2:

Sidorna 12–13  (PDF-dokument, 1,9 MB)

Ändringar för Lärarhandledning årskurs 3:

Sidorna 10–13  (PDF-dokument, 713 kB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration