Champ F-3, upplaga 1

Lgr22

I samband med att Lgr22 börjat gälla höstterminen 2022 har vi gått igenom innehållet i den nya kursplanen i engelska och jämfört med innehållet i Champ F–3.

Det är inte så stora förändringar så lärare och elever kan fortsätta arbeta med materialet och vara trygga med att allt innehåll i Lgr22 behandlas. De uppdateringar som gjorts är i Lärarhandledningarna och finns för nedladdning nedan.

Ändringar för Lärarhandledning årskurs F-2:

Sidorna 12–13  (PDF-dokument, 1,9 MB)

Ändringar för Lärarhandledning årskurs 3:

Sidorna 10–13  (PDF-dokument, 713 kB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration