Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Nedladdningsbart material

Redan i förskoleålder kommer barn i kontakt med medier, spel och digitala verktyg. När barnen är 8 år använder 66 procent av dem internet dagligen, enligt Statens medieråds undersökning - Ungar & medier 2019. Det är viktigt att därför fånga upp tanken på källkritik redan i ett tidigt stadie och följa upp hela vägen genom skoltiden.

Lektionstips i Källkritik från Förskoleklass - åk 6

Utdrag ur Digital kompetens och källkritik i praktiken kapitel 8
Checklista s. 188  (PDF-dokument, 125 kB)
Undervisningsexempel 1 s.189-193  (PDF-dokument, 236 kB)

Lektionstips i Källkritik från åk 7-9

Utdrag ur Digital kompetens och källkritik i praktiken kapitel 9
Checklista s.248  (PDF-dokument, 116 kB)
Undervisningsexempel 1 s.249-253  (PDF-dokument, 252 kB)

Lektionstips i Källkritik för gymnasiet

Utdrag ur Digital kompetens och källkritik i praktiken kapitel 10
Checklista s. 284  (PDF-dokument, 115 kB)
Undervisningsexempel 1 s.285-289  (PDF-dokument, 246 kB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration