Digital kompetens och källkritik i praktiken

Nedladdningsbart material

Redan i förskoleålder kommer barn i kontakt med medier, spel och digitala verktyg. När barnen är 8 år använder 66 procent av dem internet dagligen, enligt Statens medieråds undersökning - Ungar & medier 2019. Det är viktigt att därför fånga upp tanken på källkritik redan i ett tidigt stadie och följa upp hela vägen genom skoltiden.

Lektionstips i Källkritik från Förskoleklass - åk 6

Utdrag ur Digital kompetens och källkritik i praktiken kapitel 8
Checklista s. 188  (PDF-dokument, 125 kB)
Undervisningsexempel 1 s.189-193  (PDF-dokument, 236 kB)

Lektionstips i Källkritik från åk 7-9

Utdrag ur Digital kompetens och källkritik i praktiken kapitel 9
Checklista s.248  (PDF-dokument, 116 kB)
Undervisningsexempel 1 s.249-253  (PDF-dokument, 252 kB)

Lektionstips i Källkritik för gymnasiet

Utdrag ur Digital kompetens och källkritik i praktiken kapitel 10
Checklista s. 284  (PDF-dokument, 115 kB)
Undervisningsexempel 1 s.285-289  (PDF-dokument, 246 kB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration