Etik och människans livsvillkor, upplaga 2

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Etik och människans livsvillkor som ljudbok i mp3-format.

Kapitel 1 - Kultur

Ladda ner hela kapitel 1, sida 6-45  (Komprimerad fil, 24,7 MB)

Innehåll:
Kultur - sid 6
Avsnitt - sid 7
1:1 Kultur - sid 8
Kulturarvet - det vi gjort - sid 9
Delkultur - sid 10
Ytkultur och djupkultur - sid 11
Individ- och grupporienterade kulturer - sid 12
Kan du nu? - sid 13
1:2 Att bli en del av kulturen - sid 14
På jobbet och hemma - sid 15
Socialisation - sid 16
Kommunikation - sid 17
Rätt beteende i rätt område - sid 18
Kroppsspråk och revir - sid 19
Klädsel - sid 20
Kan du nu? - sid 21
1:3 Kulturer i Sverige - sid 22
Kärleken till naturen - sid 23
Sverige - det extrema landet i norr - sid 24
Nationella minoriteter - kulturer i kulturen - sid 25
Migration - sid 26
Blandad befolkning - sid 27
Kan du nu? - sid 28
1:4 Etnicitet och andra begrepp - sid 29
Den etniska identiteten - sid 30
Etniciteten är föränderlig - sid 31
Både och - sid 32
Etnocentrism och kulturrelativism - sid 33
När kulturer möts - sid 34
Hemma-borta? - sid 35
Integration och assimilation - sid 36
Fördomar - sid 37
Rasism - sid 38
Rasbiologisk forskning - sid 39
Sammanfattning - sid 40
Sammanfattning - sid 41
Övningsuppgifter - sid 42
Övningsuppgifter - sid 43
Övningsuppgifter - sid 44
Övningsuppgifter - sid 45

Kapitel 2 - Livsåskådning och människosyn

Ladda ner hela kapitel 2, sida 46-81  (Komprimerad fil, 22 MB)

Innehåll:
Livsåskådning och människosyn - sid 46
Avsnitt - sid 47
2:1 Livsåskådning - sid 48
Livsåskådning - sid 49
Religion i Sverige - sid 50
Husförhör - sid 51
Att leva utan tro - sid 52
Kris och livsåskådning - sid 53
2:2 Religiösa livsåskådningar - sid 54
Att följa sin tro - sid 55
Kristendomen - sid 56
Islam - sid 57
Judendomen - sid 58
Österländska religioner - sid 59
Hinduismen - sid 60
2:3 Icke-religiösa livsåskådningar - sid 61
Sokrates - sid 62
Ett eget val - sid 63
Ett eget val - sid 64
Livsåskådning och ideologier - sid 65
Feminism - sid 66
Kvinnor som kämpade - sid 67
Cowboystövlarna - sid 68
2:4 Människosyn - sid 69
Vad är en människa? - sid 70
Människovärdet - sid 71
Olika syn på människan - sid 72
Människosyn och filosofi - sid 73
Människosyn inom psykologin - sid 74
Helhetssyn på människan - sid 75
Sammanfattning - sid 76
Sammanfattning - sid 77
Övningsuppgifter - sid 78
Övningsuppgifter - sid 79
Övningsuppgifter - sid 80
Övningsuppgifter - sid 81

Kapitel 3 - Hälsa, ohälsa och kultur

Ladda ner hela kapitel 3, sida 82-123  (Komprimerad fil, 26,5 MB)

Innehåll:
Hälsa, ohälsa och kultur - sid 82
Avsnitt - sid 83
3:1 Hälsa - sid 84
Hälsa, ohälsa och välbefinnande - sid 85
Hälsa är relativt - sid 86
Hälsa och ansvar - sid 87
Kasam - sid 88
Vad är kasam? - sid 89
Kan du nu? - sid 90
3:2 Sjukdom och funktionsnedsättning - sid 91
Sjukdomsbegrepp - sid 92
Diagnos - sid 93
Levnadsförhållanden - sid 94
Varför blir man sjuk? - sid 95
Att uttrycka sjukdom - sid 96
Sjukrollen - sid 97
Funktionsnedsättning - sid 98
Förr och nu - sid 99
Livskvalitet - sid 100
3:3 Kulturella aspekter - sid 101
Inte som hemma - sid 102
Sjukvårdssystem - sid 103
Den folkliga sektorn - sid 104
Den invanda vården - sid 105
Det jag är van vid - sid 106
3:4 Mötet med vård och omsorg - sid 107
Annorlunda syn på vikt - sid 108
Tillit och trygghet - sid 109
Normalt och onormalt - sid 110
Synen på personer med funktionsnedsättning - sid 111
Åldrande och död i ett kulturellt perspektiv - sid 112
Åldrande och död i ett kulturellt perspektiv - sid 113
Riktade äldreboenden - sid 114
Det känns som hemma - sid 115
Äldre kan ses på ett annat sätt - sid 116
Kan du nu? - sid 117
Sammanfattning - sid 118
Sammanfattning - sid 119
Övningsuppgifter - sid 120
Övningsuppgifter - sid 121
Övningsuppgifter - sid 122
Övningsuppgifter - sid 123

Kapitel 4 - Normer, värderingar och ideal

Ladda ner hela kapitel 4, sida 124-161  (Komprimerad fil, 22,8 MB)

Innehåll:
Normer, värderingar och ideal - sid 124
Avsnitt - sid 125
4:1 Lagar - sid 126
Socialtjänstlagen, SoL - sid 127
Aminas händer och fötter - sid 128
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL - sid 129
Offentlighets- och sekretesslagen - sid 130
Statens roll - sid 131
IVO - tillsyn och anmälan - sid 132
Internationella överenskommelser - sid 133
4:2 Värdegrund - sid 134
Integritet - sid 135
Fyra etiska principer - sid 136
Tvångslagar - sid 137
Ord - sid 138
Ord och funktionsnedsättning - sid 139
Ord och sjukvård - sid 140
Empati - sid 141
Kulturell kompetens - sid 142
Respekt för individen - sid 143
Respekt för identiteten - sid 144
Kan du nu? - sid 145
4:3 Arbetet inom vård och omsorg - sid 146
Välfärdssamhället - sid 147
Vård och omsorg förr - sid 148
Skyldigheter - sid 149
Lex Sarah - sid 150
Lex Maria - sid 151
Yrkesrollen - sid 152
En god arbetsmiljö - sid 153
Mobbning - sid 154
Kan du nu? - sid 155
Sammanfattning - sid 156
Sammanfattning - sid 157
Övningsuppgifter - sid 158
Övningsuppgifter - sid 159
Övningsuppgifter - sid 160
Övningsuppgifter - sid 161

Kapitel 5 - Etik i teori och praktik

Ladda ner hela kapitel 5, sida 162-203  (Komprimerad fil, 26,4 MB)

Innehåll:
Etik i teori och praktik - sid 162
Avsnitt - sid 163
5:1 Etik och moral - sid 164
Vad är etik? - sid 165
Den fria viljan - sid 166
Determinism - sid 167
Lucifer-effekten - sid 168
Egoism eller altruism - sid 169
Altruism - sid 170
Moder Teresa - sid 171
5:2 Teorier om etik - sid 172
Pliktetik - sid 173
Religionen och plikten - sid 174
Konsekvensetik - sid 175
Utilitarism - sid 176
Att bli filmad - sid 177
Dygdetik - sid 178
Sinnelagsetik - sid 179
Civil olydnad - sid 180
Kan du nu? - sid 181
5:3 Medicinsk-etiska frågor - sid 182
Etiska frågor vid livets början - sid 183
Före och efter födelsen - sid 184
Före och efter födelsen - sid 185
Etiska frågor vid livets slut - sid 186
Aktiv dödshjälp - sid 187
Organtransplantationer - sid 188
Ett svårt beslut - sid 189
Forskningsetik - sid 190
5:4 Etik inom vård och omsorg - sid 191
Etiska ställningstaganden - sid 192
Samvetsfrihet - sid 193
Etikronder och reflektion - sid 194
Olika förväntningar - sid 195
Ett professionellt förhållningssätt - sid 196
Ett professionellt förhållningssätt - sid 197
Sammanfattning - sid 198
Sammanfattning - sid 199
Övningsuppgifter - sid 200
Övningsuppgifter - sid 201
Övningsuppgifter - sid 202
Övningsuppgifter - sid 203

Kapitel 6 - Att möta skillnader och olikheter

Ladda ner hela kapitel 6, sida 204-243  (Komprimerad fil, 27,1 MB)

Innehåll:
Att möta skillnader och olikheter - sid 204
Avsnitt - sid 205
6:1 Skillnader och olikheter - sid 206
Sociala skillnader - sid 207
Sociala skillnader - sid 208
Generationsskillnader - sid 209
Du eller Ni - sid 210
Ungdomstiden - sid 211
Tonårskulturen föds - sid 212
6:2 Kön och sexualitet - sid 213
Kön och genus - sid 214
Kön, könsidentitet och sexuell identitet - sid 215
Homosexuellas rättigheter - sid 216
Kön, sexualitet och kultur - sid 217
Hedersförtryck - sid 218
Kvinnlig könsstympning - sid 219
Endast ett ärr blir kvar - sid 220
Manlig omskärelse - sid 221
6:3 Diskriminering - sid 222
Exempel - Rosa Parks - sid 223
Diskrimineringslagen och DO - sid 224
Diskrimineringslagen och DO - sid 225
Anmälan till DO - sid 226
Kan du nu? - sid 227
6:4 Förståelse och kommunikation - sid 228
Personbedömning - sid 229
Attribution - sid 230
Språk och kommunikation - sid 231
Tolkning - sid 232
Samtal - sid 233
Samtal - sid 234
JoHari fönster - sid 235
Kan du nu? - sid 236
JoHari fönster -sid 237
Sammanfattning - sid 238
Sammanfattning - sid 239
Sammanfattning - sid 240
Övningsuppgifter - sid 241
Övningsuppgifter - sid 242
Övningsuppgifter - sid 243

Kapitel 7 - I mötet med brukare och patienter

Ladda ner hela kapitel 7, sida 244-265  (Komprimerad fil, 13,1 MB)

Innehåll:
I mötet med brukare och patienter - sid 244
Avsnitt - sid 245
7:1 Ditt förhållningssätt - sid 246
Självkänsla och självbild - sid 247
Identitet - sid 248
Personlighet - sid 249
Personlighet - sid 250
Social kompetens - sid 251
Empatisk förmåga - sid 252
Den etiska kompassen - sid 253
Kan du nu? - sid 254
7:2 Utmaningar - sid 255
Inre utmaningar - sid 256
Försvarsmekanismer - sid 257
Kontrollfokus - sid 258
Stress - sid 259
Stress och risk - sid 260
Synen på ditt yrke - sid 261
Sammanfattning - sid 262
Sammanfattning - sid 263
Övningsuppgifter - sid 264
Övningsuppgifter - sid 265

Ämne - människan

Ladda ner kapitlet "Ämne - människan", sida 266-278  (Komprimerad fil, 8,8 MB)

Innehåll:
Ämnets syfte - sid 266
Centralt innehåll - sid 267
Lästips och webbadresser - sid 268
Lättlästa böcker - sid 269
Register - sid 270
Ord & begrepp - sid 276
Ord & begrepp - sid 277
Ord & begrepp - sid 278

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration