Serie

Social omsorg 1

Social omsorg 1 är läromedlet för dig som önskar att dina elever ska få med sig maximalt med avgörande kunskaper ut på APL och in i yrkeslivet!

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Social omsorg 1

Social omsorg 1 ger eleven inblick i den sociala omsorgens och det sociala arbetets historia fram till idag. Kursen behandlar de verksamhetsområden som ingår i social omsorg och ger också en grundlig genomgång av den lagstiftning som styr och reglerar detta arbete.

Social omsorg 1

Bokens syfte är att ge eleverna kunskaper om den sociala omsorgens historia och ramar, om att arbeta på ett salutogent och etiskt sätt samt om konkreta arbetssätt och villkor som styr arbetet. Strukturen i boken stöttar eleverna och varje kapitel innehåller kontrollfrågor som kan användas under läsningen, tydliga sammanfattningar och övningsuppgifter.

Social omsorg 1 är avsedd för Vård- och omsorgsprogrammet men kan lika gärna användas för andra utbildningar inom ämnet.

Boken innehåller följande kapitel:

1. Centrala begrepp inom social omsorg
2. Den sociala omsorgens historia
3. Lagar och andra bestämmelser inom social omsorg
4. Personnära omsorg och salutogent förhållningssätt
5. Att arbeta inom LSS-verksamheter
6. Rehabilitering och habilitering
7. Professionellt och etiskt förhållningssätt
8. Kommunikation
9. Livsvillkor och levnadsvanor
10. Arbetsmiljö

Onlineböcker

Social omsorg 1 finns tillgänglig som onlinebok. Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken.

Övningsmästaren

På Övningsmästaren.se finns boken inläst.

Läs mer om Övningsmästaren

Skolbesök för presentation av digitalt läromedel | Sanoma Utbildning

Heldigital lösning i Kampus

Social omsorg 1 finns som en heldigital lösning i Kampus. Den heldigitala versionen innehåller en kopia av den tryckta boken, en reglerbar uppläsningsfunktion med textmarkör, en inbyggd översättningsfunktion till valfritt språk, ord- och begreppslistor och självrättande kapiteltester med flervalsfrågor.

Läs mer om Kampus

Film Social omsorg

I filmen får du fördjupande information om serien Social omsorg.

Författare

Cattrin Hurtig är legitimerad förskollärare och gymnasielärare och verksam som distanslärare och kursutvecklare för Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet. Cattrin har flera års erfarenhet av social omsorg inom äldreomsorg, socialpsykiatri och funktionsnedsättningsområdet. Hon har även erfarenhet av att ha arbetat som skolkurator.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga