Serie

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 är läromedlet för dig som önskar att dina elever ska få med sig maximalt med kunskaper inom området ut på APL och in i yrkeslivet!

series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 inleds med frågor om det professionella tänkandet. Detta för att understryka hur viktigt det är att tänka utifrån individer istället för diagnoser.

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Bokens syfte är att ge eleverna konkret kunskap om olika funktionsnedsättningar och vad de innebär, vilka stöd och verksamheter som finns och hur man kan arbeta pedagogiskt med individen i fokus.

Strukturen i boken stöttar eleverna och varje kapitel innehåller kontrollfrågor som kan användas under läsningen, tydliga sammanfattningar och övningsuppgifter.

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 är avsedd för Vård- och omsorgsprogrammet men kan lika gärna användas för andra utbildningar inom ämnet.

Boken innehåller följande kapitel:

  1. Individen i fokus
  2. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  3. Hjärnskador och funktionsnedsättningar
  4. Specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel
  5. Verksamheter, stöd och hjälp
  6. Pedagogiska metoder och individen i fokus
  7. Planering

Övningsmästaren

På Övningsmästaren.se finns bokens texter som ljudfiler och övningar till alla bokens avsnitt. Övningarna hjälper eleverna att repetera det som de läst och att träna på centrala ord och begrepp. Övningsmästaren är kostnadsfritt och kräver ingen inloggning.

Läs mer om Övningsmästaren

Skolbesök för presentation av digitalt läromedel | Sanoma Utbildning

Digitalt

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 finns som en heldigital lösning i Kampus. Den heldigitala versionen innehåller en kopia av den tryckta boken, en reglerbar uppläsningsfunktion med textmarkör, en inbyggd översättningsfunktion till valfritt språk, ord- och begreppslistor och självrättande kapiteltester med flervalsfrågor.

Läs mer om Kampus

Onlineböcker

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 finns tillgänglig som onlinebok. Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken.

Läs mer om våra onlineböcker

Författare

Sonja Svensson Höstfält är legitimerad sjuksköterska med specialisering inom psykiatri och har lång erfarenhet efter många år i yrket. Sonja är också utbildad vårdlärare och har undervisat i vårdämnena inom vuxenutbildningen under flera år. Utöver detta har hon även arbetat med fortbildning och handledning av personal från vitt skilda verksamheter inom omsorgsområdet.

Film

I filmen finns fördjupande information om serien Funktionsförmåga och funktionsnedsättning.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga