Serie

Goodwill Företagsekonomi 1

Upplaga 2

Goodwill Företagsekonomi 1 och 2 är skrivna för gymnasieskolans kurser i företagsekonomi och behandlar grundläggande kunskaper i ämnet med ett innehåll som anknyter till ungdomars vardag.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Goodwill Företagsekonomi 1, upplaga 2

Goodwill Företagsekonomi 1 och 2 känns igen på sin tydliga struktur, överskådliga modeller och diagram, en lättillgänglig text och ett aktivt bildspråk. I faktaböckerna finns vardagsnära och verkliga exempel som eleverna lätt kan relatera till. Läromedlet behandlar grundläggande kunskaper i ämnet med ett innehåll som anknyter till ungdomars vardag. Uppgiftsböckerna innehåller övningsuppgifter av varierande svårighetsgrad, där flertalet uppgifter kan lösas med hjälp av kalkyl-eller bokföringsprogram.

Faktabok

Faktaboken innehåller exempel från företag och organisationer som ungdomarna kan känna igen sig i och som ligger nära deras vardag. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor och en sammanfattning. Reflektionsfrågorna ger eleverna möjlighet att reflektera, diskutera och argumentera kring företagsekonomiska frågeställningar i kapitlet. Boken avslutas med ett kapitel om projektmetodik. Där behandlas de grunder som eleverna behöver när de gör det projektarbete som ingår i kursen Företagsekonomi.

Uppgiftsbok

Uppgiftsböckerna innehåller många övningsuppgifter av varierande svårighetsgrad. Flertalet uppgifter kan lösas med hjälp av valfritt kalkyl- eller bokföringsprogram. Varje block avslutas med ett uppdrag som ger eleverna möjlighet att knyta ihop sina kunskaper från det blocket.

Onlinebok

Onlineböckerna är främst till för de elever som behöver extra stöd i sitt lärande. I onlineboken kan eleverna förstora och anpassa texten efter behov samt ta del av inläst ljud.

Lärarstöd

Till läromedlet finns ett nedladdningsbart lärarstöd i form av PowerPoint-presentationer, metodiska tips, förslag till provfrågor med tillhörande lösningar samt ett fullständigt facit till Uppgiftsboken.

Digitalt

Goodwill Företagsekonomi Uppgiftsbok digital följer samma struktur som den tryckta uppgiftsboken, med ett stort antal övningar i varierande svårighetsgrad. Goodwill Företagsekonomi Uppgiftsbok digital tillsammans med den tryckta faktaboken, ger dig och dina elever det bästa av två världar.

Varje kapitel inleds med enklare övningar för att repetera och befästa faktabokens innehåll med hjälp av ”Rätt eller fel-frågor” och ”Förklara begreppen”. Efter varje block ges övergripande uppdrag, där eleverna får ytterligare möjlighet att befästa sina teoretiska kunskaper. Alla övningar i Goodwill Företagsekonomi är självrättande och som lärare kan du följa elevernas progression. Du kan ordna övningarna som det passar dig och det finns även möjlighet att lägga till ditt eget material. Dessutom har eleverna tillgång en reglerbar uppläsningsfunktion med textmarkör och en inbyggd översättningsfunktion. För att en elev ska kunna använda en elevlicens krävs att du som lärare har en lärarlicens.

Digitala komplement

Övningsmästaren är en kostnadsfri plattform för digital färdighetsträning utan inloggning. Här hittar du extra övningar kopplade till Goodwill Företagsekonomi.

Till Övningsmästaren

Onlineböcker

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling men fungerar bäst på en dator. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus. Med Onlineboken kan eleverna:

  • zooma innehåll
  • visa innehåll som en sida eller som ett uppslag
  • välja fullskärmsläge
  • spela upp texten med hjälp av inlästa ljudfiler.
Läs mer om våra onlineböcker

Det går en röd tråd från den första Powerpointen till de färdiga proven som finns i lärarhandledningen. På denna grundnivå behöver man inget annat material. Det underlättar för både eleverna och mig att kursmålen och programmålen uppfylls till fullo.

Lena Preutz, lärare i företagsekonomi, Bromma gymnasium

Författare

Eva Blomkvist är lärare i ekonomi och juridik på gymnasiet samt egen företagare. Hon har tidigare bland annat varit utredare och handläggare på Konkurrensverket.

Bo Egervall är lärare på gymnasiet och egen företagare. Han har tidigare arbetat med redovisning inom näringslivet samt som journalist på flera dagstidningar. Båda författarna har lång undervisningserfarenhet.

Genom att skriva läromedel får jag möjlighet att ständigt utveckla mina ämneskunskaper och min förmåga att nå eleverna. Det är en utmanande och lärande process att skriva läromedel som berikar både mig själv och mina elever.

Eva Blomkvist, författare

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga