Lektionstips

Här hittar du lektionstips och exempelgenomgångar och övningar ur Goodwill Företagsekonomi 1.

Lektionstips ur Goodwill Företagsekonomi 1

GW 1 Liten lektion om varumarken.pdf

Här finns några exempel på inspelade genomgångar och övningsuppgifter som författaren Eva Blomkvist gjort. Det finns exempelgenomgångar och övningar till varje kapitel
i Goodwill Företagsekonomi 1, i det nedladdningsbara lärarstödet.

Genomgångar

Kap 1 En entreprenör
Kap 2 Affärsidé
Kap 9 Priskalkyl i Excel

Exempeluppgifter

Uppgift 2-7
Uppgift 9-12

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration