Mer information

Goodwill Företagsekonomi 1 har omarbetats och reviderats för att ännu bättre passa gymnasieskolans kurs i företagsekonomi. Boken behandlar grundläggande kunskaper i ämnet med ett innehåll som anknyter till ungdomars verklighet idag. Faktaboken och övningsboken bildar en enhet som gör det enkelt både för lärare och elever att nå målen i kursen.

Från entreprenörskap till bokslut

Faktaboken och uppgiftsboken är indelade i fyra block:
1. Entreprenörskap och företagande
Ett block med nya och omarbetade kapitel. Det första handlar om entreprenörer och entreprenörskap. Därefter följer kapitel om affärsidé, starta eget, företagsformer och mer om företag samt att leda och organisera verksamheter.
2. Ekonomi i siffror
Detta block tar i huvudsak upp ekonomiska grundbegrepp. Vad är kostnad, intäkt och resultat? Hur beräknas pålägg och marginal? Vad är moms? Frågorna besvaras med tydliga beskrivningar och överskådliga figurer. Konsten att göra bra inköp och budgetarbete avslutar blocket.
3. Marknadsföring
Ett block som tar upp grunderna i marknadsföring exempelvis behov, målgrupp, marknad och mål. Vidare hur ett företag kan arbeta med olika konkurrensmedel för att nå målgruppen, utifrån Marknadsföringslagen och övrigt regelverk.
4. Bokföring och bokslut
Detta block visar med en tydlig struktur arbetsgången från grundläggande bokföring till enkla bokslut. Eleverna arbetar med ett stort antal uppgifter såväl manuellt som i valfritt bokföringsprogram.

Faktaboken
Faktatexter, modeller och bilder
Goodwillböckerna består av block, som i sin tur är indelade i kapitel. I kapitlen finns ytterligare vardagliga och verkliga exempel som eleven lätt kan relatera till. Faktatexterna är väl strukturerade och överskådliga modeller och diagram samt bilder ger sammanhang.
Diskutera
Samtliga kapitel avslutas med frågetypen Diskutera, där eleven ges möjlighet att reflektera, diskutera och argumentera kring företagsekonomiska frågeställningar ur flera perspektiv.
Sammanfattning
Sist i varje kapitel finns en sammanfattning.
Uppdrag
Arbetet med ett block kan avslutas med de övergripande uppdragen i uppgiftsboken.
Projektmetodik
Goodwill Fe 1 faktabok avslutas med ett kapitel om projektmetodik. Där behandlas de grunder som eleven behöver när de gör det projektarbete som ingår i kursen.
Projektmetodiken kan med fördel användas som den röda tråden i kursen.
Ny och separat uppgiftsbok
Uppgifter i stigande svårighetsgrad
Uppgiftsböckerna, som följer faktaböckernas struktur, har ett stort antal uppgifter vilka presenteras i stigande svårighetsgrad. Även här får eleven möjlighet att reflektera över frågeställningar och analysera svar.
Digitala arbetsredskap
Många uppgifter är utformade så att eleven kan arbeta i bland annat valfria kalkylprogram och bokföringsprogram. Edison bokföringsprogram kan kostnadsfritt laddas ner.
Uppdrag
Efter varje block finns övergripande uppdrag, där eleven får ytterligare möjlighet att befästa sina teoretiska kunskaper.
KortfacitSist i uppgiftsböckerna finns ett kortfacit.
Elevfacit
I elevfacit finns utförliga lösningar till uppgifterna.
Lärarstöd
Till Goodwill Företagsekonomi 1 hör ett lärarstöd som innehåller:
• Kapitelkommentarer
• PowerPoint-presentationer
• Block- och kapitelprov med tillhörande lösningar
• Frågesporter
• Extra övningar i procenträkning
• Tips och råd inför arbetet med projektmetodik
Bokföringsprogram
De datorbaserade uppgifterna kan lösas med valfritt bokföringsprogram. Vi erbjuder Programmet Edison Proffs för PC som du kostnadsfritt kan ladda ned.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration