Mer information

Kemi Direkt har en välskriven berättande text, som passar alla elever. Kemi Direkt utvecklar elevernas förmågor, rustar dem inför de nationella proven och stimulerar till fortsatta studier.

Kemi Direkt - väcker elevernas intresse

Kemiämnet är ett fascinerande ämne att undervisa i. Vardagen kan förklaras med praktiska experiment och naturvetenskapligt modelltänkande. Det är där som Kemi Direkt har sin utgångspunkt.
I det sista kapitlet Hållbar utveckling tas miljöfrågorna upp på ett helt nytt sätt. Genom att beskriva och analysera hur ett miljöproblem kan uppstå, kan eleverna och förstå orsakerna, se möjliga lösningar.
Kemi Direkt innehåller facit, för att eleverna själva ska kunna kontrollera sina svar.

Innehåll

 1. Kemins grunder
 2. Luft, vatten, mark, syror och baser
 3. Kol och kolföreningar
 4. Livets kemi
 5. Atomer, joner och kemiska reaktioner
 6. Hållbar utveckling

Lärarhandledning

Ett läromedel är mer än en lärobok. Ett läromedel innehåller också ett stöd som förenklar vardagen för både lärare och elever. Den nya lärarhandledningen till Kemi Direkt har allt som behövs, lektion för lektion. Lärarhandledningen innehåller diagnoser, laborationsprov och kapitelprov med rättningsmallar och bedömningsstöd. Allt framtaget enligt de nya kunskapskraven i Lgr11. Lärarhandledningen säljs som nedladdningsbara pdf:er.

Ljudfiler

Direktböckerna är inlästa i mp3-format och kan laddas ner från vår hemsida utan kostnad.

Onlinebok

Vår nya onlinebok är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

Laborera Direkt Kemi 1-3

En komplett laborationskurs för högstadiets kemi

Experiment har en central roll inom all naturvetenskap. Laborationer är därför också en viktig del av undervisningen i NO-ämnena på högstadiet. Väl utförda laborationer utvecklar elevernas intresse för naturvetenskap, ger dem kunskaper och stimulerar deras kreativitet. Laborationshäftet blir helt enkelt elevens egna lärobok.

Elevhäftet

Laborera Direkt Kemi består av tre separata häften. Tillsammans innehåller de ett antal (närmare 90) grundläggande laborationer, som täcker högstadiets kemikurs. Laborationsanvisningarna är mycket utförliga i laborationshäfte 1, men är mer öppna i häfte 2 och 3. Det ger eleverna större möjligheter att själva planera och genomföra sina experiment. Eleverna redogör för laborationerna genom beskriva experimentet, anteckna sina resultat och svara på frågor, direkt i laborationshäftet. På så sätt har eleven allt material samlat. Det finns dessutom en checklista som ger eleven och läraren en bra överblick över elevens arbete och utveckling.

Lärarguiden

Till häftena finns en lärarguide som ger ett handfast stöd till läraren. Här finns syfte, förväntat resultat, underlag för riskbedömning, erfarenheter från vanliga missförstånd, kemisk förklaring av experimentet, instruktioner till demonstrationer och alternativa försök, receptsamling och andra handfasta tips.

Laborera Direkt Kemi 1-3:

 • grundläggande laborationer som täcker hela kemikursen
 • enkelt att använda, allt finns på plats
 • eleverna antecknar och redovisar i sitt eget laborationshäfte
 • tydliga laborationsanvisningarna, med progression
 • personlig checklista för eleven
 • ärarguide med ett omfattande stöd

Kemi Direkt digital

Kemi Direkt digital är ett heldigitalt läromedel som finns på vår plattform Kampus.

För dig som är förstagångsköpare av våra nya digitala läromedel, observera att du måste köpa minst en lärarlicens för att kunna administrera dina elevlicenser.

Innovation

NO Direkt-serien digital innehåller samma populära texter men med nya interaktiva funktioner som ger läraren större tillgänglighet, fler möjligheter till ett formativt arbetssätt och en överblick av elevens arbete.

Vi har kryddat våra populära läromedel med

 • filmer som förklarar, väcker nya frågor och bjuder in till fortsatt utforskande
 • interaktiva övningar som väcker intresse, startar funderingar och leder till diskussion
 • självrättande övningar och direkt återkoppling
 • överblick så att eleven har koll på sitt eget arbete och lärande
 • teori och exempel som alltid ligger vid sidan om uppgifterna. På så sätt blir de en naturlig hjälp när eleverna löser uppgifterna.
 • begreppslistor och tabeller ligger alltid ett knapptryck bort.

Våra digitala läromedel fylls hela tiden med nytt innehåll, nya övningstyper och mer lärarstöd. Alltid i samspel med våra användare.

Engagerar eleverna

Våra digitala läromedel bygger på de kända titlarna i NO Direkt-serien: Kemi Direkt Fysik Direkt och Biologi Direkt. Läromedlen har en genomarbetad pedagogik som väcker elevernas nyfikenhet och lust att lära.

Innehållet i böckerna utgår ifrån hur vardagen kan förklaras med konkreta och mätbara experiment, naturvetenskapligt modelltänkande och vackra illustrationer.

Med texter som är skrivna med en berättande röst och ett enkelt språk blir innehållet levande och lättläst för alla elever. Häpnadsväckande upptäckter, fascinerande fenomen och vardagliga föreställningar kräver ibland förklaringar med speciella fackuttryck. I böckerna används begreppen konsekvent så att de blir begripliga.

Lärarstöd

Med ett inbyggt lärarstöd spar vi tid åt läraren, vägleder när så behövs samt gör det smidigt och tryggt att arbeta digitalt.

NO Direkts digitala lärarstöd sätter undervisningen i fokus. Lärarhandledningen är här en integrerad del av läromedlet. Kommentarer finns på rätt ställe i läroboken och kopieringsunderlag ligger som interaktiva övningar eller som utskrivbara pdf:er ett knapptryck bort.

NO Direkt har en tydlig elevöversikt som ger dig som lärare koll på elevens arbete. Här ser du vilka övningar som blivit gjorda och vilka som är kvar. Du har också möjlighet att se elevernas svar. På så sätt kan du få en helhetbild av klassens kunskaper och du kan enkelt se vilka moment som behöver få mer tid i undervisningen.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration