Koll på Geografi, upplaga 2

LGR22

I Lgr22 utökas det centrala innehållet i geografiämnet för år 4–6 med området Klimat och vegetationszoner. Dessutom utökas Namn och läge på geografiska objekt, alltså namngeografin, till att omfatta hela världen. Befolkningsfördelning har strukits som egen punkt, men ingår som en del i det centrala innehållet om natur- och kulturlandskapet och delvis även i området klimat och vegetation.

I Koll på Geografi 4, 5 och 6 finns sedan tidigare innehållet om klimat och vegetation med. Namn och exempel är hämtade från hela världen i grundböckerna för år 5 och 6 och i aktivitetsböckerna finns kartuppgifter som berör alla världsdelar. Kartmaterialet i Lärarguiden för årskurs 6 innefattar kartor över världen med och utan landgränser, världens sjöar och vattendrag, Afrikas gränser och städer, Asiens gränser och städer, Nordamerikas gränser och städer, Oceaniens gränser och städer samt Sydamerikas gränser och städer.

Lärarguiderna har i den tredje upplagan uppdaterats med texter och formuleringar från Lgr22.

Sedan första tryckningen i januari 2022 har Skolverket meddelat att rubriken Kunskapskrav ersätts med Betygskriterier. Innehållspunkterna är desamma.

Du som använder Koll på Geografi 4, 5 och 6 kan alltså vara trygg med att innehållet i Lgr22 finns med.

Under nedladdningsbart material finns en översikt som visar i vilka kapitel det centrala innehållets olika punkter behandlas.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration