Mer information

Koll på Geografi tar med eleverna på en resa runt vårt jordklot och ger dem förståelse för hur naturens egna processer och människornas olika verksamheter påverkar jorden. Varje kapitel i grundboken inleds med tydliga mål för eleverna samt ord och begrepp som är centrala i kapitlet. Böckerna utgår från kursplanens centrala innehåll och hållbarhetsfrågor finns med som en röd tråd genom hela läromedlet.

Under nedladdningsbart material finns en översikt som visar samtliga kapitel i Koll på Geografi 4, 5 och 6 och hur de anknyter till de centrala innehållspunkterna i Lgr22.

(Lärarguiden har uppdaterats till en tredje upplaga medan grundboken och aktivitetsboken är andra upplagan.)

Koll på Geografi grundboken

  • Boken för årskurs 4 handlar mest om Sverige. Eleverna läser om olika landskapstyper, naturresurser och om hur människan påverkat landskapet. Här presenteras även kartan och vattnets kretslopp.
  • Boken för årskurs 5 handlar om Norden och övriga Europa. Eleverna läser bland annat upp hur jordytan formas och förändras samt befolkningsfördelning i Norden och Europa. Boken handlar även om förnybar och icke förnybar energi samt om haven och deras betydelse.

  • Boken för årskurs 6 har ett mer globalt perspektiv där bland annat klimatzoner, resursfördelning och ojämlika levnadsvillkor tas upp. Eleverna läser även om sötvattnets betydelse och befolkningsfördelningen i världen.

Koll på Geografi aktivitetsboken

Aktivitetsboken innehåller olika typer av uppgifter som befäster och fördjupar elevernas kunskaper. Här kan de arbeta vidare på egen hand med stöd av grundboken. Facit till aktivitetsboken finns här på hemsidan under fliken ”Nedladdningsbart material”.

Koll på Geografi lärarguiden

Varje uppslag i grundboken stöds av material i lärarguiden med metodiska tips, underlag för diskussioner och bakgrundsfakta. Till varje kapitel finns kopieringsunderlag med facit. I ett avsnitt beskrivs hur ett språkutvecklande arbetssätt i SO-ämnena kan bedrivas. Lärarguiden innehåller även underlag för fältstudier, tester och bedömningsmatriser.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration